Snöröjning pågår

Nu är vintern verkligen här. Snön faller och bäddar in Luleå i ett vitt mjukt snötäcke. Å visst är det vackert. Dessvärre finns det ingen möjlighet för oss att lämna kvar all snö på gator, gång- och cykelvägar. Snön måste bort för att samhället ska fungera. Vår driftpersonal och alla våra underentreprenörer jobbar i stort sett dygnet runt för att ploga undan snön Och du kan faktiskt hjälpa till!. Lyssna på vår maskinförare Hampus och hans tips för att underlätta deras arbete. Tack! Ps; vill du läsa mer om hur vi tänker kring snöröjning läs vidare på denna länk. https://www.lulea.se/.../drift-och.../snorojning.html...

TILLVÄXT

UPPLEVELSER

BERÄTTELSER

Logotyp