Miljoner till satsningar på Äldreomsorgen

Äldreomsorgen i Luleå kommun får 31,2 miljoner under 2021 som ska gå till olika långsiktiga satsningar. Den 15 april behandlar socialnämnden...

Nu börjar vi sopa vägarna

Efter vinterns isgator återstår nu drivor med grus som ska sopas upp. Du kan hjälpa till genom att flytta undan bilen, cykel eller annat som...

Vill du utveckla spel?

I sommar ges unga vuxna en möjlighet till en introduktion i spelutveckling på Boden Gamecamp. Summercamp by Boden Gamecamp är ett samarbete ...

Nu har räddningstjänsten flyttat

Räddningstjänsten och ambulansen i Luleå körde på onsdagen i fordonskortege från gamla till nya räddningsstationen. – Det är en tradition a...

Skolan testar ny lärplattform

En ny lärplattform ska underlätta för skolan, elever och vårdnadshavare. Nu har pilotperioden för den nya plattformen Unikum startat. De som...

Ta hjälp av energimärkningen innan du handlar

Ta en extra koll på energimärkningen när du ska köpa ny kyl, ny tvättmaskin eller ny TV. Från och med 1 mars 2021 har märkningen renodlats o...

Kommunstyrelsens beslut i korthet

Byggandet var i fokus på dagens kommunstyrelse. Bland annat behandlades plan för markanvisning av bostäder, fyra markanvisningar samt exploa...

Fortsatt möjlighet till ”skola-hemma” för högstadiet

Sedan januari har högstadieskolor haft möjlighet att växla över till fjärr- eller distansundervisning för att minska smittspridningen, något...

Logotyp