Digitala nycklar och lås i hemtjänsten

Ett nytt låssystem testas nu av hemtjänsten i centrala Luleå och i Antnäs. Personalen behöver bara använda en enda digital nyckel till skill...

Kommunstyrelsens decembermöte i korthet

På sitt decembermöte beslutade kommunstyrelsen att när den tidigare brandstationstomten i centrala Luleå säljs ska det vara till ett högre p...

Norrbottens kommuner i samarbete om nytt IT- system

Länets alla fjorton kommuner har beslutat ta fram ett gemensamt verksamhetssystem för socialtjänst samt hälso- och sjukvård. Det möjliggör s...

Nya ordningsföreskrifter att ha koll på

Den första december 2021 börjar nya allmänna ordningsföreskrifter gälla. De är ett sätt för kommunen att reglera förhållanden som kan störa ...

Årets sista Vårt Luleå på väg

Årets sista papperstidning Vårt Luleå levereras till alla hushåll i kommunen lördag den 3 december. ...

Nybygge av bibblo, fritidsgård och sporthall på Hertsön

När den nya skolan på Hertsön ska byggas räknas också ett nytt bibliotek samt ny fritidsgård och sporthall med i planerna. Under byggtiden k...

Socialnämnden: Asta Svenssons arv och satsningar inom hemtjänst

Den 9 december behandlar socialnämndens arbetsutskott sammanlagt 16 ärenden som går till socialnämnden för beslut 21 december. Bland annat t...

Flera fastighetsfrågor till utskottet

Tre kommunala fastighetsaffärer har godkänts och Luleå kommun ska medfinansiera Finnkampen Innebandy i Luleå nästa år. Det är några av de är...

Logotyp