H2 Green Steel säkrar samarbetsavtal med Luleå Hamn

H2 Green Steel och Luleå Hamn har tecknat ett samarbetsavtal. Stålbolaget väljer hamnen i Luleå som nod för logistik och transport av de ins...

Luleå och Norra Sverige kraftsamlar för jämställd industri

För att främja en jämställd industri går nu regioner, kommuner och företag i Norra Sverige samman i en gemensam avsiktsförklaring. Luleå kom...

Företagen ger kommunen samma betyg som tidigare

I dag presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga enkätundersökning om företagsklimatet. Både företagare och politiker har svarat på undersök...

Förslaget klart för tävlingen i kvarteret Bävern

Området vid före detta brandstationen i Luleå centrum är ett av Luleås mest attraktiva lägen. Fastigheten i kvarteret Bävern ska utvecklas t...

Miljö och bygg går framåt i årets företagsmätning

Företagarnas nöjdhet till kommunens miljö- och byggavdelning ökar. Det visar företagsmätningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) pres...

Miljardbehov i hamnen – förslag på finansieringslösning

Luleå Hamn ska byggas ut för att vara logistiknavet i den gröna omställningen. Det planeras för allvädersterminaler, coilshotell, hamnplaner...

Förstärkt järnvägsnät viktigt för omställningen

Infrastrukturministern Andreas Carlson betonar vikten av att järnvägsnätet förstärks i norr för att möta behoven från de nya industriinveste...

Byggbranschen och kommunen samverkar för att minska klimatpåverkan

Tillsammans med byggbranschen vill Luleå kommun och Bodens kommun hitta lösningar som minskar bostadsbyggandets påverkan på klimatet. I veck...

Logotyp