Kommunen köper grönsaker från lokala odlare

I oktober började Luleå kommun köpa grönsaker från mindre lokala odlingar i närområdet. Råvarorna tillagas i ett antal förskolor och äldrebo...

Kulturens kraft på välbesökt konferens

Drygt 200 besökare deltog i konferensen Kulturkraft den 28 november på Norrbottensteatern. På programmet stod föreläsningar, samtal och goda...

Träffar för näringslivet på Luleås landsbygd

Luleå Business Region har anordnat lunchträffar för näringslivsintresserade i Alvik och Melderstein. De sammanlagt cirka 80 deltagarna fick ...

Fler bostäder kräver nya idéer och god planering

I kommunens bostadsförsörjningsprogram står det att det behöver byggas 400 - 800 bostäder per år fram till 2040 för att målet om 100 000 lul...

Kulturen viktig för framtidens Luleå 

Kulturen spelar en viktig roll för samhällsomställningen i norra Sverige. Det framkommer i en förstudie som presenterades tidigare i år. ”Lu...

Porsön - dåtid, nutid, framtid

Under lite mer än 50 års tid har studenter utbildats vid Luleå tekniska universitet på Porsön. I dag är LTU Skandinaviens nordligaste teknis...

"Vi har förutsättningarna för att förverkliga omställningen”

Det händer här och det händer nu. Industrisatsningarna som pågår sägs vara de största i norra Sverige i modern tid. Luleå Hamn är på många s...

Hertsöheden – med naturen i fokus

135 hektar, nästan lika stort som dagens Hertsön, väntas Luleås framtida bostadsområde Hertsöheden bli. Mia Ozoh, planarkitekt och Örjan Spa...

Logotyp