Nästa steg för spelbranschen i Luleå

Med Arctic Game Lab och underprojektet Innovation Game 2.0 ska spelbranschen i norra Sverige stärkas ytterligare. I Luleå har det redan sk...

Kronanvägen på arbetsutskottet

Stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott ska på sitt kommande sammanträde den 14 januari bland annat besluta om fyra igångsättningstillstånd, där...

Luleås befolkning ökade under 2020

Luleå kommun växte med 431 personer under förra året och har nu drygt 78 500 invånare. Det visar kommunens preliminära statistik för 2020. B...

Kommunen tar över driften av Nåidenhallen

Stadsbyggnadsnämnden beslutade den 17 december att kommunen tar över driften av Nåidenhallen i Coop Arena tills dess att avvikelserna med ta...

Positivt beslut för norrbyarna

Möjlighet till exploatering kring Rutvik, frigjord VA-kapacitet för utökade etableringar för industri och boende i Gammelstad samt bättre dr...

Årets sista utskott: Planerna för Mjölkuddens centrum

Mjölkuddens centrum byggdes på 1960-talet och nu ska området stärkas och utvecklas. Inom kort presenteras ett nytt detaljplaneprogram. Hur s...

”Som på landet men nära stan”

Till 2022 ska 1 900 bostäder byggas runt om i Luleå. Från studentbostäder till villor och omsorgsboenden. Och så det helt nya bostadsområd...

Med fokus på tillväxt

Luleå kommun och Luleå garnison med F 21 i spetsen har inlett ett samarbete med det gemensamma målet att växa ännu mer tillsammans. Genom sa...

Logotyp