Norrbotniabanan mellan Skellefteå och Luleå ska byggas

Idag meddelade infrastrukturminister Tomas Eneroth (S) att regeringen ger Trafikverket i uppdrag att starta planeringen av Norrbotniabanans ...

Luleå - redo att växa

Luleå och den norra regionen står inför en spännande samhällsomställning de kommande åren. De stora industrisatsningar som planeras inom bla...

Luleå och Boden satsar på gemensam kompetensförsörjning

Luleå kommun och Bodens kommun gör gemensam sak kring kompetensförsörjning i ett stort projekt. Projektets syfte är att lösa det kompetensbe...

Luleå och Boden visar vägen för omställning

De industrisatsningar som väntas i norr kräver en snabb och hållbar samhällsomställning. Luleå och Boden har inlett ett samarbete för att bl...

Näringslivet: mer etableringsmark och snabbare tillstånd

Luleå kommun genomför en kraftsamling av bygg- och fastighetsbranschen för att möta behoven från stora etableringar. Behovet av mer mark för...

Målet: Norrbotniabanan via flygplatsen

Den planerade Norrbotniabanan ska angöra Luleå antingen med en säckstationslösning västerut till Luleå C eller österut via flygplatsen för a...

Förtätning i centrum

Det som nu är ett parkeringshus i centrum kan byggas om till 90 lägenheter, kontor och lokaler. Stadsbyggnadsnämnden ställde sig idag bakom ...

Drömmen kan bli verklighet

Att flytta till landsbygden och renovera ett gammalt hus är något som många drömmer om. Men det är tyvärr inte så enkelt. Trots att många fa...

Logotyp