Gammelstad kombiterminal byggs ut

I december startar arbetet med utbyggnad av Gammelstad kombiterminal. Det är en förutsättning för att transporterna på järnväg ska kunna öka...

Dagens utskott: Östra länken och Kronanvägen

Vägval för kommande etapper av Östra länken samt deltaljplan för Kronanvägen var några ärenden som stadsbyggnadsnämndens arbetsutskottet beh...

Fortsatt utbyggnad av Östra länken

Utbyggnaden av Luleås vatten- och avloppssystem fortsätter. Efter avslutat arbete kring korsningen Haparandavägen, Banvägen och Midgårdsväge...

Idétävling för alla Luleåbor

Har du en idé som kan skapa förändring eller som gör vardagen lite enklare? Fram till den 10 november pågår en spännande idétävling där alla...

Ny cykelväg till Storheden

Inför starten av projekt Östra Länkens nästa etapp, 4E, som går mellan Tunavallen och Storheden, har arbetet för att anlägga en tillfällig g...

Var ska Norrbotniabanan dras?

Norrbotniabanan upp till Skellefteå finns med i den nationella transportplanen. Regeringens 73-punktsprogram säger också att ”planeringen fö...

Ny rondell heter Faderullan

Den nya rondellen längs Haparandavägen med uppfart mot Lilla Mjölkuddsberget får namnet "Faderullan". Utsmyckningen på platsen ska...

Nu startar nybygget av Bergets förskola

Idag startar nybygget av Bergets förskola på Skurholmen. Den nya förskolan får sex avdelningar, matsal och serveringskök. Bygget beräknas ta...

Logotyp