Så ska utsläppen kapas i Luleå

Kommunen har sina mål. Befolkningen ska öka till hundratusen, samtidigt som klimatpåverkan krymper ner till noll. Det ska vara uppnått senas...

Nytt koncept för samverkan ska sälja in Luleå som plats

Luleå kommun satsar på en ny samverkansplattform för att sälja ett attraktivt Luleå. Ett öppet koncept som alla kan använda. – Vi måste all...

Så ska kommunen möta behovet av arbetskraft

Luleå kommun som arbetsgivare har ett stort behov av arbetskraft, och behovet förväntas öka. För att möta utmaningen har kommunen tagit fram...

Luleå Energi bygger för framtiden

Nu är arbetet med den nya mottagningsstationen som ska ta emot och distribuera el till Luleå Industripark på Hertsöfältet och Svartön igång....

Här ska Luleå växa

Luleå kommuns mål är att vara 100 000 Luleåbor år 2040. Hur är statusen på kommunens tillväxtarbete? Vilka geografiska områden är prioritera...

Nu startar planeringen för Hertsöheden

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark. Ja, ...

LKAB väljer Luleå för ny industrisatsning

LKAB meddelade idag vid en pressträff att företaget väljer Luleå som etableringsort för sin nya industrisatsning. Investeringen beräknas upp...

Markanvisning Ejdergränd Hertsön

Luleå kommun bjuder in intressenter att lämna förslag för utveckling och bebyggande av ett område på Ejdergränd på Hertsön. Här erbjuds en u...

Logotyp