Extra satsning på läromedel och utrustning

Statliga medel för pandemin har skapat överskott i skolans verksamheter. Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att 10 miljoner kronor ska användas till kvalitetshöjande satsningar för barn och elever.

– Vi i nämnden vill se att pengarna riktas till insatser som stärker språkutvecklingen och bidrar till att förnya eller uppgradera lekmaterial och utrustning som på olika sätt bidrar till ökad fysisk aktivitet. En förstärkning som möjliggör ytterligare upplevelser av ett lustfyllt lärande, säger Emma Engelmark (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att tio miljoner kronor ska användas till kvalitetshöjande satsningar för barn och elever, bland annat riktade insatser som stärker språkutvecklingen.

På uppdrag av politiken har förvaltningen gjort en inventering över behovet i verksamheten och landat i ett förslag som nämnden tog beslut om vid sammanträdet 22 september.

Som grund till förslaget är bland annat statliga utredningar som visar behovet av mer likvärdig tillgång till läromedel och böcker i skolbiblioteket.

– Vi har tagit fasta på vad tidigare utredningar har visat. Detta möjliggör att förskolans satsning på språkutveckling via högläsning får ytterligare kraft i och med möjligheten att inhandla litteratur. Det är också glädjande att vi även kan ge extra tillskott till ämnet idrott och hälsa inom de olika skolformerna, säger Maarit Enbuske, skolchef.

Pengar som fördelas

Pengarna ska tas ur respektive verksamhets överskott och disponeras enligt nedan.

Förskolan
1 000 000 kr för inköp av barnböcker, som stöd för att stimulera förskolans satsning på språkutveckling genom högläsning.

1 000 000 kr för lekmaterial och utrustning för utevistelse.

Grundskolan
2 500 000 kr till att förnya läromedel och uppgradera böcker i skolbibliotek.

2 500 000 kr till att förnya och uppgradera utrustning (förbrukningsinventarier) till ämnet idrott och hälsa.

800 000 kr till grundsärskolan för inköp av läromedel, material och utrustning (förbrukningsinventarier).

Gymnasieskolan
2 000 000 kr används till att köpa in material och utrustning (förbrukningsinventarier) till idrottsutbildningarna samt främja kultur- och idrottsaktiviteter för eleverna.

Resurscentrum
200 000 kr används till Kulturskolan för inköp av läromedel och utrustning (förbrukningsinventarier).

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Anders Alm

Logotyp