Porsön - dåtid, nutid, framtid

Under lite mer än 50 års tid har studenter utbildats vid Luleå tekniska universitet på Porsön. I dag är LTU Skandinaviens nordligaste tekniska universitet med över 15 000 studenter. Nu kraftsamlar universitetet för att möta framtidens kompetensbehov i norr.

Porsön, med Luleå tekniska universitet, är ett område som förser Luleå med ny kompetens. Det är inget nytt fenomen. Innan Luleå hamn flyttades från Gammelstad 1649 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. låg Porsön utanför det dåvarande handelscentrumet som sannolikt bubblade av nya tankar och idéer. Drygt 300 år senare, 1971, etablerades Luleå tekniska högskola på Porsön. Området har utvecklats med bostadsområden och ett centrum. I dag upptas en stor del av Porsön av bostadsområden och är platsen för här bor merparten av Luleås studenter.

Det bästa med Porsön är att det är nära till allt, tycker de tre psykolog-studenterna Vinona Westerfelt, Clara Fredman och Jimmy Eriksson.

Luleå tekniska universitet har sedan starten varit en viktig aktör för kompetensförsörjningen i Luleå. Universitetet har lett till att medelåldern i Luleå kommun har sjunkit då fler ungdomar både flyttar hit och stannar kvar.

– Tittar man generellt på städer som har universitet har de en betydligt starkare tillväxt än städer som inte har det. Universitetsstäder lockar till sig studenter utanför kommunen och regionen och får ett inflöde av nya personer med hög kompetens, berättar Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid LTU.

Breddat utbud på universitetet

Vid starten hade LTU bara ingenjörsutbildningar och forskning inom det tekniska området. I dag har utbildningsutbudet breddats inom både teknik, vård och samhällsvetenskap. Det finns ett brett utbud av både program och fristående kurser, där de fristående kurserna är en möjlighet för studenter och yrkesverksamma att fördjupa sig inom områden de är intresserade av.

– Många yrkesverksamma läser enskilda kurser för att fördjupa eller bredda sig. De senaste åren har vi även börjat med MOOC-kurser, vilket är kostnadsfria onlinekurser man kan göra i egen takt. Dessa kurser ger en inblick i olika ämnen. På detta sätt är vi en viktig aktör när det kommer till kompetensförsörjningen.

Utbudet av program och kurser utvecklas ständigt och LTU har kommit långt i processen för två nya program, psykolog och arkitekt.

– Vi planerar att söka examenstillstånd för både psykolog och arkitektur. Det känns som två viktiga och roliga tillskott i vårt programutbud, berättar Birgitta Bergvall-Kåreborn och fortsätter:

Rektor Birgitta Bergvall-Kåreborn,

Birgitta Bergvall-Kåreborn, rektor vid Luleå Tekniska universitet, arbetar för att bredda de kurser och utbildningar som universitet erbjuder.


– För några år sedan startade vi ett nytt utbildningsprogram inom artificiell intelligens, både för att det är ett område där vi nyligen har rekryterat en professor, och även för att vi ser att detta är ett område som många är nyfikna på.

Nya program tar längre tid att implementera än nya kurser, men behovet av en ny kurs kan komma med kort varsel.

– Nya kurser skapar vi efter att vi har identifierat ett behov, eller efter att vi har varit i kontakt med ett företag eller en bransch som är i behov av en speciell kompetens, säger Birgitta Bergvall-Kåreborn.

Det är viktigt att inte bara attrahera studenter till LTU. För att säkra kompetensförsörjningen i Luleå måste man också få studenterna att stanna efter examen. Det är en fråga som universitetet och Luleå kommun samarbetar kring.

– Det är viktigt att vi tillsammans har den här dialogen om hur vi får studenter att stanna i Luleå. Att vi arbetar för att skapa en attraktiv stad och studentstad. Mycket av det arbetetär på god väg, men det finns alltid mer att göra. Det är viktigt att studenterna känner sig välkomna på Porsön. Porsö centrum har rustats upp nu, vilket är viktigt för att stärka attraktionen för Luleå och Porsön, säger Birgitta Bergvall Kåreborn

Universitet viktig för inflyttningen

En av de nya studenterna är Björk Verdonck. Han har precis påbörjat sina studier i systemvetenskap och har flyttat till Luleå från Östergötland.

– Den största anledningen till att jag valde Luleå var för att LTU har bra möjligheter för utbytesstudier, vilket är något jag verkligen vill göra. LTU har även en master inom informationssäkerhet som jag är intresserad av att göra efter min kandidat i systemvetenskap.

Björk Verdonck tycker om närheten som finns på Porsön och att det är gångavstånd till många olika platser.

– Hittills tycker jag att Porsön är ett väldigt bra ställe. Allting är nära, speciellt till matbutiken, vilket jag uppskattar. Det är även bra att det är gångavstånd till universitetet från där jag bor.

Vybild över universitetet

Studenterna spela en stor roll i framväxten av det lilla samhället på Porsön.


För lite mer än tio år sedan genomförde LTU, i samarbete med Luleå kommun, en undersökning om hur människor ser på Luleå kommun. Undersökningen användes som underlag till utvecklingsprojekt i Luleå.

– Genom att undersöka bilden av kommunen har vi kunnat utveckla de områden där vi var svaga. För tio år sedan ansågs vi inte som charmiga, men det var något vi ville vara. Genom att rusta upp bland annat Norra och Södra hamn har Luleå blivit en mer charmig stad, säger Tim Foster, biträdande professor vid LTU och fortsätter:

– Det ska bli spännande att se vad resultaten från vår nya undersökning visar nu tio år senare och vilka projekt det kommer leda till. Tim Foster tror att en av framgångsfaktorerna till att få studenterna att stanna är att få dem att uppleva hela staden.

– Många studenter ser inte hela staden, utan de fastnar på Porsön. Det gör att de missar allt som staden har att erbjuda.

Trivseln är en viktig del i studentlivet. Luleå studentkår och Teknologkåren arbetar för att studenter ska få en bra studietid vid universitetet.

 

Tim Foster på universitetet

Tim Foster, biträdande professor vid LTU, väntar med spänning på resultatet från den senaste undersökningen.


Vad behövs för att fler studenter ska stanna kvar?

– Jag tror det är flera saker som behövs för att studenter ska trivas på Porsön. Det är alltid trevligt med en bra utemiljö, vilket både LTU och Luleå kommun arbetar med just nu. Dock så saknas en del nödvändigheter på Porsön som hade behövts, så som ett apotek och mer shoppingmöjligheter, berättar Carl Weber, projektledare med studiesocialt ansvar i Luleå studentkår.

Merparten av Luleås studenter bor på Porsön och för många studenter är Porsön deras första intryck av Luleå. Uttrycket Porsöbubblan används för att beskriva det lilla samhället som skapats på Porsön, där studenterna spelar en viktig roll. Luleå har mycket att erbjuda för studenter, men det är inte alltid som de är medvetna om det. Carl Weber tror att det är viktigt att studenterna upplever Luleå året om och inte bara under studieläsåret. Tillgången till arbete tror han även är viktigt för att få studenter att stanna.

– Jobbmöjligheter under studietiden, speciellt under sommaren, är viktigt. Arbetar man under sommaren får man uppleva Luleå på ett annat sätt än om man bara studerar här. Luleå är en väldigt attraktiv stad med ett bra universitet med ett rikt studentliv, men studenter behöver fler möjligheter att uppleva mer än Porsön under alla delar under året, säger han.

Tankar om framtiden

LTU är en bidragande faktor i att locka studenter till Luleå, men det är platsens attraktivitet som gör att de stannar. Porsöns utveckling påverkar studenternas syn påLuleå. Porsö centrum och strand har under en tid rustats upp och den 26 augusti var det invigning för det nya centrumområdet. Många studenter besökte invigningen och de var positiva till de förändringar som har gjorts.

Tovah Parnes har bott på Porsön hela sitt liv och studerar för tillfället vid LTU. Hon tycker att det är bra att det äntligen rustats upp i Porsö centrum.

– Det är definitivt bra att ha någon förbättring av centrum då det bara har varit plattor och inget mer i många år. Så det är kul att få lite bänkar, konst, lekplatser och annat här. Det är definitivt på tiden att något händer, avslutar Tovas Parnes.

Porsö centrum upprustat

LTU är en bidragande faktor till att locka studenter till Luleå, men platsens attraktivtet är viktig flr att de ska stanna. Porsöns utveckling påverkar studenternas syn på Luleå. Porsö centrum och strand har under en tid rustats upp och den 26 augusti var det invigning för det nya centrumområdet. Många studenter besökte invigningen.

Studenten Tovah Parnes, som har bott på Porsön hela sitt liv, studerar för tillfället vid LTU. Hon tycker att det är bra att det äntligen rustats upp i Porsö centrum.

– Det är definitivt bra att ha någon förbättring av centrum då det bara har varit plattor och inget mer i många år. Så det är kul att få ha lite bänkar, konst, lekplatser och annat här. Det är definitivt på tiden att något händer, avslutar Tovas Parnes

Tovah Parnes

Tovah Parnes tycker det är bra att det har rustats upp i Porsö centrum.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Rebecca Hansson och Rebecca Klaue

Foto: Jennie Lind och Rebecca Hansson

Logotyp