Marknadsdagar för Luleå Hamn – ”Det är ett spännande projekt”

Nya Luleå Hamns marknadsdagar i Luleå lockade över 100 nyfikna finansiärer, operatörer och maskinleverantörer från när och fjärran.

– Vi vill vara en del av detta projekt, det är en spännande utmaning, så det är därför vi är här, konstaterar Peter Van Der Steen, managing director, Rhenus Logistics, Rotterdam, Holland.

Det pratas engelska. Sorlar utanför Clarions stora konferenslokal The Sunset. På scenen har talarna från Luleå avlöst varandra. Kommunalrådet Carina Sammeli, kommundirektören Anna Lindh Wikblad, Luleå Business Regions vd Rickard Lundmark och projektchef Framtidens hamn Andreas Lantto som berättat om just framtidens hamn, alla nya delar som ska finansieras, byggas och sedan driftas.

En man står mot en backdrop med bild på Luleå Hamn.

 Peter Van Der Steen, managing director, Rhenus Logistics, Rotterdam, Holland, är en av de som rest långväga för att vara med på Luleå Hamns marknadsdagar.

Marknadsdagarna för den nya hamnen har utlysts för att få berätta mer för potentiella aktörer inom finansiering, byggnationer och drift. Dagarna är en del av arbetet med att hitta en alternativ finansiering för de miljardinvesteringar som krävs för att möta de nya behov som uppstår när aktörer som H2GS, det fossilfria stålverket som SSAB planerar och LKAB:s nya satsning ReeMap ska starta.

Bland de som rest hit finns företag från Kanada, USA, Storbritannien, Holland, Belgien, Tyskland, Norge, Finland och Danmark. Men, givetvis även Sverige och från Norrbotten.

Rickard Lundmark, vd, Luleå Business Region:

– Det känns väldigt bra att vi har fått ett så stort gensvar på denna förfrågan till marknaden. Det finns uppenbarligen ett stort intresse för Luleå och det här hamnprojektet.

John Sundvall, tf vd Luleå Hamn:

– Marknadsdagarna har gett oss möjlighet att träffa och föra dialog med hamn- och järnvägsoperatörer vilket givetvis är viktigt för vårt fortsatta arbete med projektet Framtidens Hamn. Dagarna har även inneburit att olika aktörer har träffats och knutit kontakter med varandra. Det ser jag som en förutsättning för att kunna presentera helhetslösningar för den framtida hamnen.

En av de tillresta är Peter Van Der Steen, managing director, Rhenus Logistics, Rotterdam, Holland:

– Vi är här just för att bli informerade. Nya Luleå Hamn är ett spännande projekt. Vi lyssnar och tar del av fakta nu och det vi hör är verkligen intressant. Vi är en kombination av hamnoperatör som kan lasta, lossa, sköta lager, men också finansiera och leverera järnskrot. Så det känns som att vi matchar förfrågan bra.

Rhenus Logistics är en stor aktör i Europa:

– Vi har i dag över 40 terminaler i Europa och kan verkligen det här, så vi vill väldigt gärna bidra till att lösa utmaningarna som beskrivs med vår expertis. Det finns till exempel en stor poäng att bygga in lösningar i Nya Luleå Hamn som är kompatibla med andra hamnar så att systemet fungerar snabbt och effektivt i bägge ändarna. Tid är som bekant pengar.

– Vi är intresserade av själva hamnen, inte järnvägen som också är en del av projektet. Vi har partners med oss så vi tänker att vi hur som helst kommer att samarbeta med fler om vi blir aktuella för det här projektet. Vi själva är nog mest nyfikna på operatörsrollen och du vill ju gärna påverka hur hamnen byggs om du ska sköta den sedan, konstaterar Van Der Steen.

Efter marknadsdagarna här i Luleå väntas fler möten under våren där de företag som är fortsatt intresserade ska få presentera hur de ser att den nya hamnen skulle kunna realiseras. När och hur en färdig lösning kan finnas klar är i skrivande stund inte känt.

FAKTA

  • Läs mer om Luleå Hamn: https://portlulea.com
  • Läs mer om Luleå Industripark: https://www.luleaindustripark.se

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Ronny Olovsson

Logotyp