Hertsöheden – med naturen i fokus

135 hektar, nästan lika stort som dagens Hertsön, väntas Luleås framtida bostadsområde Hertsöheden bli. Mia Ozoh, planarkitekt och Örjan Spansk, kommunekolog, berättar mer om området och det gröna fokuset.

En vybild på Hertsöheden och en bild på Mia Ozoh och Örjan Spansk från Luleå kommun som inspekterar ett träd. Foto: Peter Rosén.

Idag består Hertsöheden av tallskog och naturreservat som ska tas i beaktning när det nya bostadsområdet byggs. Foto: Peter Rosén.

Luleås natur är viktig att värna om när nya livsmiljöer skapas. Det vet inte minst planarkitekt Mia Ozoh och kommunekolog Örjan Spansk på Luleå kommun som arbetar med att planera Hertsöheden, Luleås framtida bostadsområde, som idag består av skog och till en viss del naturreservat.

– Det är viktigt att vi är noggranna i ett tidigt skede innan byggnader, gator och annan etablering är på plats. Naturen tar tid att etablera sig, många av de stora tallarna är uppåt 200 år gamla. Tar vi bort dem får vi får vänta länge innan samma värden finns på platsen igen, säger Mia Ozoh.

Bild på planarkitekt Mia Ozoh och kommunekolog Örjan Spansk.

Kommunekolog Örjan Spansk och planarkitekt Mia Ozoh arbetar med att planera Hertsöheden. Foto: Peter Rosén.

Ekologiskt fokus

Hertsöheden kommer vara 135 hektar stort och ungefär i samma storlek som Hertsön. Örjan Spansks uppgift är att avväga och se till att etablering inte ger större konsekvenser än nödvändigt på naturen, djur och människor som vistas i naturreservatet och att natur i den möjligaste mån kan bestå inom bostadsområdet.

– Vi pratar mycket om ekosystemtjänster, alltså gratistjänster som vi får av naturen och som är gynnsamma för vårt välbefinnande. Det kan vara till exempel bin som pollinerar våra grödor, växter som renar luften, emotionellt stimulerande platser och historiska platser som gammal ängsmark som vi från kommunens sida vill ta hänsyn till, säger Örjan Spansk.

Bild på planarkitekt Mia Ozoh och kommunekolog Örjan Spansk som inspekterar ett träd.

Många av de stora tallarna i skogsområdet är uppåt 200 år gamla, berättar Mia Ozoh. Foto: Peter Rosén.

Exakt när det nya bostadsområdet kommer att vara uppbyggt beror på flera faktorer. Först väntar detaljplaneprocessen och sedan följande byggprocesser. Örjan Spansk är positiv till att det finns ett ekologiskt fokus. Likaså Mia Ozoh som menar att detta är framtidens sätt att arbeta.

– Samverkan mellan olika aktörer är A och O för att kunna lyckas. Vi behöver ställa om och göra på ett nytt sätt. Samtidigt ska vi inte göra det svårt för människor att ha ett fungerande vardagsliv, det ska vara lätt att leva hållbart.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Adam Larsson Englund

Foto: Peter Rosén

Illustration: Joakim Höggren


Logotyp