Hertsöheden – långsiktigt och hållbart framtida bostadsområde

Ute vid Hertsön och Lerbäcken planeras det för fullt för Luleås nästa stora bostadsområde med upp till 2000 bostäder. Samråd om planprogrammet sker under våren 2023. Därefter blir det etappvis detaljplanläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

– Här vill vi skapa ett bostadsmarknadens motsvarighet till den gröna industrirevolutionen. Vi vill vara både tekniskt och socialt innovativa och bygga nya bostäder med plats för olika livsstilar och alla faser i livet, för alla åldrar och hushåll, säger planarkitekt Mia Ozoh, Luleå kommun.

Enligt Luleå kommuns prognos för befolkningsökning växer Luleå med omkring 400 personer per år. Tillväxten förväntas öka ytterligare de närmaste tio åren. Luleå kommun har därför ett intresse av att utveckla och bebygga nya bostadsområden för att möta efterfrågan och kunna erbjuda boenden i varierad form.

Hertsöheden är utpekat som Luleå kommuns nästa större område för bostäder. Nu pågår ett arbete med övergripande struktur och gestaltningsprinciper som ska presenteras i ett planprogram.

Samråd om planprogrammet för Hertsöheden kan ske under våren 2023. Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

Hertsöheden – framtidens bostadsområde

Det är i närheten av den befintliga bebyggelsen på Hertsön och Lerbäcken som nästa stora bostadsområde planeras. Idag består området av skogsmark och gränsar till Ormberget-Hertsölandets naturreservat. Att platsen bedöms lämplig för ett nytt bostadsområde grundar sig i flera aspekter. Dels är det nära till befintlig service och infrastruktur, dels ligger det nära Luleå industripark men även nära naturreservatet med ett stort utbud för den som gillar att vara ute i naturen.

I visionen skriver man: På Hertsöheden får naturen och leken plats mellan bostäderna och både friluftsliv och stadsliv är nära. Här bygger vi utifrån naturens villkor och värnar om guldkorn som berghällar, bäckmiljöer och trolsk skog. Här kan människor träffas och utveckla sitt område tillsammans, och hit kommer besökarna för att inspireras och uppleva.

Testbädd - Hertsöheden

EU-projektet North Sweden Green Deal är ett projekt som syftar till att vi på bästa sätt ska kunna möta den samhällsomvandling som Norrbotten står inför. Utmaningen är att växa snabbt men samtidigt bygga långsiktigt och hållbart. Hertsöheden är ett av områdena som ingår i projektet, som en testbädd för innovativa lösningar.

Luleå kommun har en vision för Hertsöheden som siktar högt. För att kunna nå dit behövs både teknisk och social innovation. Testbädd Hertsöheden syftar till att tänka nytt och hitta aktörer som vill vara med och skapa framtidens bostadsområde tillsammans med kommunen.

I visionen står: Här tänker vi nytt och testar, här tar vi modiga steg framåt och vågar säga ja till människors egen kunskap och drivkraft. Hit kommer studiebesök och här samverkar vi med hållbara noder i hela världen. Forskningsresultat tas tillvara för att testa och utveckla smart energiförsörjning och många olika innovativa lösningar som skapar flexibilitet, hållbarhet och trygghet.

2000 nya bostäder

Hertsöheden blir en ny del av Hertsön och på det nya bostadsområdet planeras upp till 2000 nya bostäder. Hertsön är idag ett bostadsområde som har stark sammanhållning och det finns ett rikt föreningsliv, butiker, café, restaurang, kyrkor och mycket mer. Just nu byggs ett nytt badhus och ny skola med nytt bibliotek, sporthall och fritidsgård i området.

På Hertsöheden ska det finnas möjlighet att bo tillsammans eller ensam. Man ska kunna hyra, äga själv eller äga tillsammans med andra, eller prova nya former. Det ska finnas plats för boende i livets alla faser, för alla åldrar och för olika typer av hushåll.

I visionen står: Bostäderna är lagom stora, kostnadseffektiva, klimatsmarta och klimatanpassade, det finns plats att odla tillsammans eller på sin egen tomt, det är lätt att resa och leva hållbart och tryggt.

Hertsöborna har fått tycka till

Den fjärde maj 2022 hölls ett idémöte om det nya bostadsområdet där deltagarna fick tycka till. Det framkom att det i området finns många barn och ungdomar, ökande andel äldre och många nationaliteter. De många föreningarna i området har lyckats skapa en stark vi-känsla och gemenskap vilket man framhöll som viktigt att arbeta vidare med.

Kommunen fick rådet att inte bygga ett avlångt område utan försöka hålla ihop det så att alla får nära till den centrala delen och till Hertsö centrum. Många äldre på Hertsön vill bo kvar i sitt område så ett trygghetsboende har hög prioritet, med aktiviteter, samlingslokal och kanske odlingsmöjlighet. Här kan du läsa mer om vad Hertsöborna tyckte. Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Anita Sundberg

Bildmontage: Viveka Österman/pixabay

Logotyp