Bättre tillgänglighet kring miljö- och byggfrågor

Under 2021 genomfördes intervjuer med 100 slumpmässigt utvalda företag och medborgare som varit i kontakt med kommunens miljö- och byggavdelning. Syftet var att hitta områden där arbetet kunde förbättras. Sedan dess har flera områden stärkt upp för att utöka servicen, och dialogen med företagen fortsätter.

Flerbostadshus med byggställning

Kommunen har gjort det lättare för företag att komma i kontakt med miljö- och byggavdelning genom att kraftigt utöka telefontiderna för företagssupport.

– Vi frågade våra kunder vad de behövde och vi lyssnade på deras synpunkter, säger Patrik Wallgren, miljö- och byggchef.

Ett område som har förbättrats ordentligt är tillgängligheten. Flera av de som intervjuades tyckte det tagit för lång tid att få kontakt med rätt person och ville ha bättre tillgänglighet på telefon. Därför finns idag fler handläggare tillgängliga på telefon, med kraftigt utökade telefontider för företagssupport.

Två nya handläggare har anställts – en inom bygg och en inom miljö. Och avdelningen kommer att behöva bli fler framöver för att svara mot de växande behoven.

Drop-in för bygglov

För bygglov har drop-in-rådgivning införts igen efter pandemin. Man behöver alltså inte boka tid, utan på onsdagar mellan kl 15 och 16 går det bra att bara dyka upp på Bangårdsgatan 12.

Öppettiderna för bokade besök förlängdes fram till 18.00 under sommarperioden när särskilt många byggprojekt brukar dra igång.

– Den här typen av arbete är inget som blir klart, utan vi fortsätter att lyssna på de företag vi är i kontakt med. Dialogen hålls levande genom olika branschråd, besök och andra sammanhang där vi tillsammans kan prata vidare om hur vi kan utvecklas, säger Patrik Wallgren.

Enklare språk i inspektionsrapporter och dokument

När det gäller språket har det funnits en önskan hos företagen om att det skulle bli enklare och mer inbjudande. Avdelningen har därför sett över språket i de formulär och dokument som skickas ut så att det ska vara enkelt att förstå.

– Här har vi sett en särskilt god effekt när det gäller inspektionsrapporter på miljösektionen. Det ger en win-win eftersom vi får snabbare och bättre återkoppling från företagen när våra rapporter är enklare att ta till sig.

För de flesta människor är det ett fåtal gånger i livet som man har kontakt med miljö- och byggavdelningen. Det är ofta när man vill förverkliga en livsdröm.

– Det är inget man övar på innan så det behövs mycket guidning och dialog. Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt, säger Patrik Wallgren.

Porträttbild på Patrik Wallgren

Patrik Wallgren.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Frida Mörtsell
Foto: Frank Rizo

Logotyp