Porsön i fokus del 2: Så ska Porsön utvecklas

I början av 2024 antogs utvecklingsplanen för Porsön av Luleås kommunfullmäktige. Planen ger en bild av hur framtidens Porsön kan komma att se ut och vilka steg som måste tas för att nå dit. Till grund ligger långvarig dialog med Porsöborna som fått tycka till om deras bostadsområde. Ta del av hela planen här! Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

”Porsön i fokus” är en artikelserie som belyser Porsön, ett område där människor med vitt spridda bakgrunder och livssituationer möts. Artikelserien publiceras under våren och sommaren 2024.

Läs den tidigare artikeln i serien här, Vernissage för Porsöns berättelser. Öppnas i nytt fönster.

En leende kvinna håller sitt barn i famnen, i Porsö centrum.

Utvecklingsplanen för Porsön har stort fokus på barn och unga.

Porsöns utveckling har varit på tapeten länge. Det är redan ett uppskattat studentområde, har ett livligt centrum och är hemort till tusentals Luleåbor. Nu finns dessutom en beslutad utvecklingsplan för hur Porsön ska förbättras framöver. I korthet kan man se planen som en sammanställd bild av vad kommunen bör fokusera på under de kommande 20 åren.

En splittrad stadsdel ska enas

Utvecklingsplanen för Porsön önskar uppnå fyra punkter – ökad jämlikhet mellan grupper, ökade boendesaktiva deltagande i samhället, ökad trivsel och stolthet samt ökad attraktionskraft för företagsetableringar. Luleå kommun vill att alla som bor på Porsön ska ha samma möjligheter, kunna vara delaktig i sitt område, trivas där man bor och att företag ska se Porsön som en spännande plats att satsa på.

Frida Berglund, samhällsutvecklingschef på Luleå kommun, har varit med i arbetet från start.

I planen nämns det att Porsön är en ganska splittrad stadsdel idag. Kan du berätta lite mer om Porsön och vad man vill uppnå?

– Det stämmer att Porsön är hem till massa olika människor. Studenter, hög-och låg-utbildade, föräldrar, unga, gamla och människor med olika förutsättningar, bakgrunder och livssituationer. Vi måste en skapa plats där olika människor kan mötas, både i Porsö centrum och i bostadsområdena. Vi har exempelvis gett Porsö centrum ett lyft men jobbar också för att behålla natur och grönområden. Ytor för lek och naturliga möten måste finnas kvar.

Vad tror du är Porsöns styrkor?

– Jag tycker att vi har goda förutsättningar för att genomföra planen och ge Porsöborna förutsättningar för ett gott liv. Porsön har goda fysiska kvaliteter såsom tillgång till gröna ytor. Området i sig är i en behaglig skala och boenden har ofta överkomliga priser jämfört med vissa andra områden.

Man kastar en freesbe i en korg. Han står under ett lummigt grönt träd.

Porsön växer men kommunen vill behålla gröna ytor.

Kan du berätta lite om era fem ämnesområden?

– De kom till genom dialoger med Porsöborna och ett gedigert internt arbete, som man kan läsa om i utvecklingsplanen. Vi genomförde en intern studie för att undersöka vad som saknas i området, vad som redan finns och vad vi måste förstärka. Med oss i bakfickan hade vi också Vision 2040. I slutändan beslutades planen av Kommunstyrelsen.

Kan vi se några resultat redan nu?

– Ja absolut! Ombyggnationen av Porsö centrum förra året är ett exempel. Porsö strand, som sträcker sig från Noll Kelvinbron i söder upp i höjd med Porsösundets lekplats och bollplan, är ett annat. Porsön växer och utvecklas hela tiden på både små och stora sätt.

Ungdomar i fokus

En röd tråd i utvecklingsplanen är barn och unga. Frida berättar:

– Vi måste ge barn och unga på Porsön de bästa förutsättningarna vi kan till att växa och utvecklas, därför ligger stort fokus vid att förstå deras behov och önskemål. Ett exempel på detta var en aktivitet vi genomförde 2018. Elever i åldrarna 10 och 15 år fick markera trygga och trevliga platser eller otrygga och "läskiga" platser på en webbaserad karta. Vi fick bland annat till oss att mörka gång- och cykelvägar kändes otrygga och att Porsö IP kändes tryggt, enligt många.

Och synpunkterna från Porsöborna har varit värdefulla, menar hon:

– Äntligen kan vi berätta för Luleborna om arbetet och allt gott de bidrog med under dialogerna. De ska veta att deras deltagande gjorde skillnad för hur utvecklingsplanen blev och Porsöns framtida tillväxt. Man vinner mycket på att lyssna på varandra och det måste vi på Luleå kommun att fortsätta med i resan mot framtidens Luleå.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högström

Bilder: Jennie Lind

Logotyp