Luleå över snittet med antal behöriga lärare

Andelen behöriga lärare i Luleås grundskolor, gymnasiet och vuxenutbildning har ökat det senaste året, enligt siffror som har publicerats i Kolada för år 2023. Luleås förskolor har 55 procent behöriga lärare, vilket är 11 procent högre än genomsnittet i landet.

Fler lärare i grundskolan och på gymnasiet har lärarlegitimation och behörighet än genomsnittet i landet, enligt en undersökning i Kolada.

I grundskolan har åtta av tio lärare lärarlegitimation och behörighet, vilket kan jämföras med 72 procent i riket.

– Det är mycket glädjande att se den positiva utvecklingen att andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet ökar i grundskolan. Att vi också har en fortsatt hög behörighet lärare i förskolan i förhållande till uppsatta mål på 67 procent förskollärare är jag extra glad för, säger Maritha Meethz, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

På gymnasiet är andelen lärare med lärarlegitimation och behörighet 93,6 procent (siffran på riksnivå är 87,2 procent), och i den kommunala vuxenutbildningen är behöriga lärare på grundläggande nivå 90,2 (nästan 10 procent bättre än genomsnittet).

Vuxenutbildningens behöriga lärare på gymnasial nivå i Luleå (61 procent) och andelen lärare som undervisar svenska för invandrare, SFI, (39,7 procent) är är däremot lägre än Sveriges genomsnitt.

– Vi har medvetet arbetat med vår interna kompetensförsörjning kopplat till en god arbetsmiljö samt hur vi ska kunna ge ett nära stöd till våra rektorer och jag tänker att det är ett arbete som visar sig vara lönsamt. Vi måste fortsätta arbeta målinriktat och öka lärarbehörigheten inom de områden där rapporten visar att vi ligger lite lägre, säger Maarit Enbuske, arbetsmarknad- och utbildningsdirektör.

– Det gläder mig att vi har högre lärarbehörighet på gymnasiet och vuxenutbildningen jämfört med andra städer. Det är en viktig förutsättning för att ha god kvalitet i undervisningen, säger Fredrik Bruhn, ordförande i arbetsmarknads- och gymnasienämnden.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Fredrik Winneborn

Logotyp