Luleå Energi kommer att leverera fjärrvärme till sina kunder även efter SSAB:s omställning

Under många års tid har alla fjärrvärmekunder i Luleå kunnat njuta av en stabil leverans av Sveriges billigaste fjärrvärme tack vare att Luleå Energi har tagit hand om restenergier vid stålproduktionen hos SSAB och omvandlat den till fjärrvärme. Nu ska stålproduktionen bli fossilfri och många villaägare och företag undrar lite över hur deras uppvärmning ska fungera framöver. Kommer Lulebor och företag kunna värma sina hus med fjärrvärme även när industrin i Luleå ställer om? Vårt Luleå har träffat Magnus Johansson, chef för värme och kyla på Luleå Energi för att räta ut dessa frågetecken!

Detta är en artikel i Vårt Luleås artikelserie om hur Luleå kommun arbetar för att minska sin klimatpåverkan. Vi har tidigare tagit upp åtgärder inom områdena transporter, byggnader och fysisk planering och tittar nu på frågor inom området energi.

Magnus Johansson, chef för värme och kyla på det kommunala energibolaget Luleå Energi

Magnus Johansson, chef för värme och kyla på det kommunala energibolaget Luleå Energi

SSAB ställer om till fossilfritt, vad innebär det för fjärrvärmen i Luleå?

– Vi är ju intimt sammankopplade med industrin, vi tar vara på resurser som annars hade gått till spillo. Så givetvis påverkar omställningen fjärrvärmeproduktionen, men bara på så sätt att det blir en annan typ av restenergier som vi tar hand om och omvandlar till fjärrvärme. Vi (Luleå Energi) har tecknat en tydlig avsiktsförklaring med SSAB som går ut på att vi ska kunna ta hand om restenergier från det nya elektrostålverket på samma sätt som vi fått restenergier från de koleldade masugnarna.

Idag används brännbara gaser som blir över vid stålproduktionen för att värma Luleås fjärrvärmevatten. Även i det nya stålverket kommer man att smälta stål vid cirka 1500 grader vilket kommer att generera mycket restvärme trots att processen görs utan användning av kol. Med hjälp av värmeväxlare kommer Luleå Energi att ta hand om restvärmen när den kyls bort och omvandla den till fjärrvärme till Luleborna.

– Om inte restvärmen från SSAB räcker så kommer vi koppla på flera källor med restvärme från andra industrier i området som vi tecknat samarbetsavtal med redan, till exempel Uniper, fortsätter Magnus. Vi har ju på senare år byggt ett enormt energilager vilket gör att systemet är flexibelt och kan ta emot restvärme från fler källor än tidigare.

– Vi kommer att leverera fjärrvärme till alla våra kunder. Antingen med en mix av energier från SSAB och andra industrisamarbeten, bara industrisamarbeten eller i sista hand, helt egen kraftproduktion i Luleå Energis regi. Vår målsättning är att vi ska fortsätta vara konkurrenskraftiga och det bästa alternativet för våra kunder även i framtiden.

Luleå Energis energilager på Uddebo i Luleå Industripark

Luleå Energis energilager på Uddebo i Luleå Industripark

Som ägare till en villa, ett flerbostadshus eller ett företag med fjärrvärme som uppvärmning i Luleå, kan man känna sig trygg inför framtiden?

– Du som kund kan sitta lugnt i båten och som vi ser det i dagsläget kommer du inte att märka någon skillnad. Något som förändrats är att vi nu kan erbjuda tjänster som Trygg värme och Smart värme. Trygg värme har funnits sen tidigare och innebär att man kan teckna ett avtal där man bland annat får kostnadsfri reparation under dagtid och där Luleå Energi håller koll på skillnaden i inkommande och utgående vattentemperatur i ditt hus. Temperaturdifferensen är ett mått på om anläggningen fungerar som den ska eller inte, förklarar Magnus.

– De som har fjärrvärmecentraler som är nyare än fem år eller om man byter central idag så kan man ansluta sig till tjänsten Smart värme. Det är en tjänst som gör att man som kund kan få en ännu bättre och mer avancerad styrning och reglering av sin värme. Blir också lite mer moderniserat genom att man sen kan styra centralen via en app i sin telefon. Har ju funnits för värmepumpar länge och nu kan Luleå Energi erbjuda det även för sina fjärrvärmekunder. Du får också möjlighet till att installera trådlösa innegivare till ditt system. Det blir en ännu jämnare komfort och temperatur, mer nytta ur mindre resurser, fortsätter Magnus.

– Med Smart värme kan en villaägare välja att vara aktiv eller bara låta systemet styra sig själv. Större kunder däremot kommer att kunna vara mer aktiva. Smart värme-tjänsten har funnits i några år för villaägare och lanserades även för stora kunder för ett par veckor sedan, säger Magnus.

Illustration för Luleås energisystem

Illustration för Luleås energisystem

Är det något vi som befintliga fjärrvärmekunder i Luleå kan göra för att bidra till en klimatsmart och trygg tillgång till fjärrvärme i framtiden?

– Vi har en målsättning om att spetsvärmen i panncentralerna runt om i fjärrvärmenätet enbart ska finnas kvar som backup. Det finns därför en stark drivkraft att få ner effekttopparna så att det blir färre tillfällen då vi måste slå i gång reservpannorna.

Som fjärrvärmesystemet ser ut idag så måste Luleå Energi dra i gång sina reservpannor när det är kallare än tio minusgrader. I första hand eldas då pellets eller bio-olja, och det finns även några elpannor men också några som eldas med fossil olja.

– Kan man jämna ut effekttopparna så kanske vi slipper starta den fossila pannan helt och hållet. Om vi alla, små och stora kunder, bidrar till det så får vi en ännu mer konkurrenskraftig fjärrvärme både för oss som producent och för alla våra kunder. Vårt mål är att fjärrvärmen ska vara helt fossilfri från 2030 och genom att ansluta sig till Smart värme så kan man som kund vara med och bidra till det målet.

– Alla centraler som är inkopplade på Smart värme är redo att styras på distans vilket gör att vi så småningom kan göra en storskalig varmvattenprioritering. I nästan alla hus kan man dra ner lite på morgonen för att minska effekttoppen som alltid uppstår i systemet då. De flesta hus ackumulerar värmen på ett bra sätt i betong- eller trästommar så det kommer inte att påverka komforten. Men i och med att vi gör det storskaligt så blir det en minskning av effektbehovet och då slipper vi sätta i gång reservpannorna lika ofta.

Luleå Energi håller också på att se över möjligheten att ta tillvara mer lågtempererade restenergier.

– Vi ser ju att det fortfarande finns bra potential, vi levererar i viss mån en överkvalitet idag. Vi levererar över 100 grader de kallaste dagarna. Mycket beroende på att vi har äldre kunder vars anläggningar kräver det. Sedan fem-sex år tillbaka är alla nya centraler i stället dimensionerade för 80 grader. Det är samma teknik men värmeväxlare är lite större vilket gör att man får samma kvalitet fast med lägre framledningstemperatur, förklarar Magnus.

Magnus tips till dig som fjärrvärmekund i Luleå:

  • Se till att du har en bra temperaturdifferens (cirka 40 graders skillnad på inkommande och utgående) antingen genom att teckna Trygg värme och låta Luleå Energi ha koll eller genom att göra egna kontroller då och då.
  • Byt ut din fjärrvärmecentral om den är äldre än tjugo år och få på så vis ett nytt styr- och reglersystem på köpet så du kan teckna Smart värme och få en jämnare komfort.
  • Har du en nyare central kan du teckna Smart värme och få en jämnare komfort och även bidra till att fjärrvärmen i Luleå på sikt blir fossilfri.
  • Tänk på att, särskilt under kalla vinterdagar, inte ha onödigt varmt i huset eller slösa med varmvatten.

– Elsystemet kommer att vara väldigt ansträngt med alla industrier som ska ställas om och all laddinfrastruktur som ska byggas med mera. Då gäller det att vi värmer våra hus med annan lågvärdig energi. Fjärrvärmesystemet kommer tjäna staden Luleå väldigt väl om vi fortsätter utveckla det, säger Magnus Johansson, chef för värme och kyla på det kommunala energibolaget Luleå Energi, som avslutning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Lena Hedberg

Foto: Magnus Stenberg

Logotyp