Lärarna Karin och Fredrik får stipendium för sitt arbete

Varje år får medborgare i Luleå kommun och medarbetare på Barn- och utbildningsförvaltningen nominera lärare som på ett bra sätt arbetar för att barn och elever ska utveckla sin kunskap. Stipendiaterna i år är Fredrik Johansson som arbetar på Björkskataskolan och Karin Fredriksson som jobbar på Lärstudion på Luleå gymnasieskola.

Emma Engelmark vände sig till pristagarna i början av Barn- och utbildningsnämndens (BUN) sammanträde den 17 maj där stipendiet delades ut.

– Det är otroligt roligt att få uppmärksamma ert fantastiska arbete på skolorna. Det är många som har uppmärksammat ert fina arbete med eleverna och nominerat er till stipendiet.

Totalt kom det in 157 nomineringar. De två vinnarna får ett stipendium på 10 000 kronor vardera som ska gå till att utveckla verksamheten på skolan där de arbetar.

Två lärare tar emot pris av ordförande för Barn- och utbildningsnämnden.

Lärarna Karin Fredriksson och Fredrik Johansson tog emot sitt stipendium av Emma Engelmark, ordförande i Barn- och utbildningsnämnden.

Alla elever har chans att lyckas I Fredriks klassrum

En av stipendiaterna är Fredrik Johansson som arbetar som lärare på Björkskataskolan. I motivering till priset står det att han ger alla elever samma möjligheter att utvecklas utifrån sina förutsättningar. Han skapar arbetsro i klassrummet och har tydliga mål med varje lektion. Han kan fånga upp elevernas intresse och han sätt att berätta gör att elever kommer ihåg det som han pratat om.

– Jag trodde att jag skulle komma och bli firad för att jag arbetat 25 år i kommunen. Det är roligt att följa olika generationer genom deras skolgång, så jag har under alla år arbetat på Björkskataskolan. Det gäller att gilla det ämne som man undervisar i och gilla att arbeta med ungdomar, berättar Fredrik Johansson.

Karin ser till individen och ger en nära personlig kontakt

Karin Fredriksson som arbetar i Lärstudion på Luleå gymnasieskola är den andra stipendiaten. Lärstudion är tillgänglig för alla elever efter skoltiden, och de som behöver extra stöd att studera.

I motiveringen står det att hon funderar som ett extra stöd för elever som behöver det, både under och utanför lektionstid. Hon samverkar också hela tiden med de lärare som undervisar för att eleverna ska arbeta mot läroplanens mål. För de elever som behöver ren nära personlig kontakt med en lärare för att utföra sitt arbete ger Karin ett stöd som kan vara svårt att få i klassrummet.

– Jag har fyllt min ryggsäck med kunskap om många olika områden som kan vara intressant att använda i jobbet. Idag trodde jag att jag skulle komma och presentera min verksamhet för BUN, säger en glatt förvånad Karin Fredriksson.

Karin Fredriksson och Fredrik Johansson fick också ta emot ett diplom och blommor på sammanträdet. Efter prisutdelningen fick det äta tårta ute på de skolor de arbetar tillsammans med sina arbetskamrater.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Camilla Hermansson

Logotyp