Fokus på jämställdhet ska locka fler kvinnor till Luleå

Under våren har Anna-Sofia Olofsson, grafisk designstudent, skrivit sitt exjobb i samarbete med Luleå kommuns kommunikationsenhet. Ämnet var ”Hur ska vi få fler unga kvinnor att välja Luleå som bostadsort”.

Exjobb som spelar roll är ett initiativ av Luleå kommun som ger studenter möjlighet att vara med och framtidssäkra Luleå samtidigt som de får möjligheten att bygga nätverk, bidra till samhällsutvecklingen och chans till arbetet efter avslutat projekt. Anna-Sofia Olofssons arbete fokuserade på framtidens Luleå som går ut på att Luleå växer för att bli 100 000 invånare.

Kvinna som håller tal.

Anna-Sofia presenterar sitt arbete som en programpunkt under Luleå PRIDE.

Anna-Sofias primära fråga för examensarbetet var, hur kan vi få fler unga kvinnor att välja Luleå kommun som bostadsort? Bakgrunden till frågeställningen är det mansöverskottet som har varit stabilt i Luleå under en längre tid.

– Undersökningar visar att jämställdhet och öppenhet samt intressanta jobb är viktigt för kvinnor vid valet av bostadsort. Men vad innebär jämställdhet? Och vad är intressanta jobb? Kanske rentav jobben blir mer intressanta om de aktivt visar på ett jämställdhetsansvar? Detta är vad jag i mitt examensarbete har utforskat, säger Anna-Sofia.

Arbete pågick i ett halvår och avslutades i juni. I augusti presenterades arbetet som en punkt i Luleå Prides program.

– Det har varit väldigt intressant att skriva mitt arbete i samarbete med Luleå kommun. Det har varit en lärorik upplevelse och jag rekommenderar starkt att andra studenter tar denna möjlighet, säger Anna-Sofia.

Anna-Sofias arbete visar hur man med hjälp av jämställdhet kan skapa ett samhälle där unga kvinnor trivs och vill flytta till.

– Jämställdhet måste få ta plats. Jämställdhet kräver ett gemensamt ansvar och medmänsklighet. Men det kräver också kunskap och vilja. Och inte minst, vi måste gå från tanke till verkstad. Mitt koncept Apropå! visar på hur man med normkreativa metoder kan hjälpa arbetsplatser att bli förebilder, fria från diskriminering och begränsande normer. Ett koncept som tar jämställdhet på fullaste allvar men som också vill visa på att det både kan engagera och inspirera – och inte minst, jämställdhet är något vi alla vinner på, säger Anna-Sofia.

Detta examensarbete är en del av det omfattande jämställdhetsarbetet som pågår på Luleå kommun. Luleå kommun tillämpar strategin om jämställdhetsintegrering.

– Alla verksamheter arbetar för jämställdhet i sitt uppdrag. Jämställdhet i upphandlingar, motverka könsskillnader i skolresultat, jämställd fördelning av stöd till idrottsföreningar och rådgivning med fokus på ilska och våld via EQ-mottagningen, är ett axplock av pågående arbete. Lika viktigt är hur vi kommunicerar och vilka berättelser om Luleå som sprids – här kan vi alla bidra. Inkludering, normkreativitet och jämställdhet är självklart när vi bygger Framtidens Luleå, säger Eira Andersson, strateg samhällsutveckling.

FAKTA

  • Anna-Sofia skrev sitt exjobb för Luleå kommun under våren.
  • Arbetet är en del av Anna-Sofias grafiska designutbildning från LTU.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Rebecca Hansson

Bild: Daniel Caldeborn

Logotyp