Återvinn din plast från lantbruket

Den 1: a mars i år kom nya regler för att bättre kunna återvinna plast från lantbruket. Nu är det snart dags i Luleå. Den 24 och 25 augusti tar Green Care emot plast från lantbruk och gårdar. De håller till efter E4:an strax norr om Rutvik.

Det är hållbart att återanvända den plast vi använder. Inte enbart för miljön utan även som långsiktig resurshantering. Insamlingen finansieras av den återvinningsavgift som läggs på produkten när du köper den. Du har alltså redan betalat för att den ska återvinnas. Returplatsinsamlingen görs av SvepRetur som är en ideell branschförening för tillverkare, importörer och återförsäljare av ensilagefilm, plastsäckar och odlingsfolie.

Var med och verka för ett hållbart Sverige. Lämna in din plast för återvinning.

Ren och torr för bästa återvinning

All plast som tas emot för återvinning ska vara så ren och torr som möjligt och får inte innehålla främmande föremål som till exempel järn, jord, sten, grus eller gammalt ensilage.

Vid tidigare års insamling har ungefär 90 procent kunnat bli nya plastprodukter vilket sparar på vår våra gemensamma råvaror och bidrar till ett hållbart samhälle.

Tider för inlämning 24-25 augusti

Tider för inlämning till Green Care är:

  • Måndag 24 augusti mellan 14.00 -19.00
  • Tisdag 25 augusti mellan 07.00 – 12.00

Det finns även möjlighet att beställa gårdshämtning. 

Text: Anita Sundberg

Bild: Pixabay

23 juli 2020

Logotyp