Almedalen: Fokus på samhällsomställningen

Under Almedalsveckan kommer Luleå kommun lyfta frågan om samhällsomställningen och de behov som behöver tillgodoses för att Luleå ska nå tillväxtmålen.

Luleå kommun närvarar under Almedalsveckan med ett antal olika punkter samt ett eget seminarium. Läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande, var på plats förra året i Almedalen.

En fråga på agendan är samhällsomställningen och att stat, myndigheter, näringsliv och kommuner behöver samverka för en hållbar utveckling. Investeringsbehov inom energiförsörjning och infrastruktur för att industrin och företag ska utvecklas som planerat samt utmaningar med kompetensförsörjningen ska också tas upp.

– Med allt som händer i Luleå och norra Sverige är det viktigare än någonsin att resten av Sverige känner till våra förutsättningar och utmaningar. Det betyder att vi behöver vara på plats och berätta om våra behov, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande.

Regeringens samordnare har beräknat att de nordligaste länen behöver växa med 100 000 invånare fram till 2035 och hela Sverige behöver hjälpa till för att uppnå målet med tillväxten genom att tillgodose behovet av fler bostäder och fler platser i förskolan och skolan.

– Det är viktigt att beslutsfattare inom politik, myndighet och näringsliv har tillräcklig och korrekt kunskap om förutsättningarna för industrins gröna omställning. Hur enskilda kommuner klarar att ta emot stora industrietableringar och hur kommuner klarar att hantera den samhällsomställning som följer har betydelse för hela Sveriges utveckling och konkurrenskraft. I Luleå kommun är vi redan en bra bit in i arbetet. Vi har erfarenheter som är viktiga att dela med oss av och vi har utmaningar som vi behöver hitta samarbeten med andra för att lösa. Därför deltar vi i Almedalen, säger Anna Lindh Wikblad, kommundirektör.

Luleå kommun har också ett eget seminarium under veckan.

– Vi jobbar i dag på innovativa och nytänkande sätt inom många områden, för att göra industrins gröna omställning möjlig i tid. Vi har ett seminarium i Almedalen om Luleåmodellen och Luleå Energis uppmärksammade sätt att jobba med att förändra energisystemet, säger Carina Sammeli.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Linda Sundström

18 juni 2024

Logotyp