Nu bygger vi för framtiden - vill du vara med?

Sällan har vi Luleåbor sett en sådan byggiver och sådana framtidssatsningar som under de senaste åren. Vart än ögat når bryter byggkranarna horisonten med sina siluetter. De nya bostadsområdena växer upp i rekordfart och för trafikanterna byggs nya smarta lösningar med enklare färdvägar. Det satsas brett och det satsas stort. Och bakom det mesta står de som arbetar med exploatering och tillväxt på Luleå kommun.

– Kommunen har en antagen översiktsplan som säger att vi år 2040 ska vara 100 000 Luleåbor. Vi jobbar nu med allt vad det innebär för att genomföra det, säger Frida Lindberg som arbetar som planchef på stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun.

Frida Lindberg.och Charlotte Reinholdt, båda chefer på stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun har bråda tider på jobbet. Tillväxtkurvan pekar uppåt och många nya satsningar är på gång eller ligger i startgropen. - Nu behöver vi bara bli fler på jobbet för att klara uppdraget om ett Luleå med 100 000 invånare år 2040, säger de.

Se helheten

Frida Lindberg och kollegan Charlotte Reinholdt som arbetar som exploateringschef på samma förvaltning trivs i sina chefsroller och gillar tanken på att de är en del av ett större sammanhang. Ett sammanhang där dom och deras kollegor ägnar sina arbetsdagar åt att ha Luleås bästa för ögonen. Det handlar om att se helheten. Att se landsbygden och staden. Och det gäller att följa de politiska riktlinjerna och målen som baseras på både lokala och internationella intentioner.

– Vi ska och tar ansvar för hållbarhet och minskad klimatpåverkan. Vi tänker långsiktigt och försöker samverka med andra aktörer som arbetar med samhällsfrågor och tillväxt. I mångt och mycket gör vi planeringen tillsammans med andra eftersom vi alla vill att hela Luleå är snyggt, tryggt och effektivt för så många som möjligt, säger Charlotte Reinholdt.

Samlad kompetens

Både Frida och Charlotte är relativt nya på sina positioner som chefer för två tunga sektioner inom samhällsbyggnad. Entusiasmen och glädjen lyser igenom när de berättar om sina roller men även stoltheten i att få arbeta i kompetenta arbetslag.

– Här finns sådan enorm kompetens och många kollegor att lära av. Jag känner mig trygg i att det jag inte vet har någon annan full koll på, säger Frida Lindberg.

Att arbeta med stadsbyggnad och att få vara med och ta stora och viktiga beslut som påverkar människorna idag och i morgon är för Frida och Charlotte en smått svindlande känsla. Vetskapen om att den planering och det arbete de gör idag ska lämnas över till kommande generationer innebär ett stort ansvar men också möjligheter till att förbättra livsmiljön för de som bor i kommunen

– Det är inte en slump att en stad ser ut som den gör, det ligger många och väl avvägda beslut bakom en park, byggnad eller trafiklösning. Ibland blir det jättebra och ibland blir det mindre bra. Det hör till vårt jobb att titta lite extra på det som blivit just mindre bra och försöka rätta till det, säger Frida och Charlotte. Det som är bra och fungerar blir ju inte upppmärksammat på samma sätt.

Frida Lindberg som arbetar som planchef på Stadsbyggnadsförvaltningen vid Luleå kommun.

– Det känns viktigt i dessa tider av snabb tillväxt att inte tappa bort kvalitet i det vi planerar och bygger, säger Frida Lindberg.

Tillväxt på alla plan

Inom de flesta avdelningarna på stadsbyggnadsförvaltningen arbetar man med Luleås tillväxt. På planavdelningen säkerställs ny markanvändning genom att ta fram nya detaljplaner tillsammans med fastighetsägare och exploatörer. Där prövar man vad som är lämpligt att bygga på ett visst område. Det kan exempelvis handla om ny industri, bostadsbebyggelse, vägar eller parker. Inom området för exploatering utvecklas Luleå för den expansion som sker i kommunen med målet 100 000 invånare.

Att känna sig hemma är en bra grund att stå på

Både Frida och Charlotte har rötterna i Luleå och ser närheten till jobb, skola, vänner och natur som de främsta fördelarna med att bo här.

– Personligen har jag otroligt starka känslor för Luleå stad men också områden perifert i vår kommun. Jag har levt hela mitt liv här och har minnen kopplat till nästan varenda gata. Samtidigt är Luleå så pass stort att det finns ett brett kommersiellt utbud som är uppdaterat och välmående. Min vardag är otroligt enkel i Luleå, jag har tio minuter till allt, säger Frida Lindberg.

– Jag älskar alla årstider vi har här och enkelheten i att nå ut i naturen och vår vackra skärgård. Dessutom är det fantastiskt att det finns möjlighet att bo i vår fina landsbygd som ligger så nära Luleås stadskärna, fyller Charlotte Reinholdt i.

Att arbeta med samhällsfrågor, planering och tillväxt har funnits med de båda cheferna länge. På olika sätt, på olika positioner och olika platser i livet. Det som förenar dem är viljan att göra bättre. Att utveckla samhällen utifrån tidigare erfarenheter och dagsfärska rön. Dessutom är de båda kvinnor i en traditionellt manlig värld.

– Äsch, det är sen gammalt det var så. Nu ser du många kvinnor inom samhällsbyggnad. Dessutom spelar inte könet någon roll. Åtminstone inte i hur man är som chef. Jag tycker det är viktigt att vara en chef som inspirerar, motiverar och ger möjlighet till utveckling. Det är också viktigt att kunna hantera förändringar och att ha förmågan att jobba målinriktat samtidigt som man samarbetar och bygger relationer med andra, säger Charlotte Reinholdt.

Byggkranar är en vanlig syn i Luleå, och fler lär det bli.

Vi ska inte tumma på kvalitén även om det ska gå fort

Att arbeta med tillväxt innebär att se både högt och lågt, nära och långt. Det arbetet som görs idag visar resultaten i framtiden. På skrivborden för det som ligger närmast i tiden syns projekt som Luleå Industripark, Rutviks verksamhetsområde och bostadsutvecklingen överlag där nya bostadsområden som Hertsöheden är i fokus. På kort sikt gäller det också att få fram planlagd mark med tillgång till el, vatten och annan inrastruktur för industrier och verksamheter. För det är en enorm efterfrågan på mark av företag som letar etablering eller är trångbodda. Vi pratar om tillväxt helt enkelt.

Med lite längre perspektiv är det Norrbotniabanan som blir viktig för en fortsatt utvecklingen av Luleå tätort. Dessutom ger den möjlighet till ett utökat hållbart resande och en större arbetsmarknad för inte bara Luleå utan för alla i norra Sverige.

– Samtidigt känns det viktigt i dessa tider av snabb tillväxt att inte tappa bort kvalitet i det vi planerar och bygger, poängterar Frida Lindberg.

Fler tjänster ute just nu

Och ja, det går fort i Luleå just nu. Staden och regionen i stort växer så det knakar och det mest akuta problemet är att det fattas personal. På stadsbyggnadsförvaltningen är ett tiotal tjänster ute för tillsättning. På listan finns planarkitekter, miljöingenjör, mark- och exploateringsingenjör och bygglovshandläggare med ansvar för kommunens luftmätning. Dessutom söks projektledare inom mark och anläggning, bygg och styr- och övervakning.

Bristen på kompetent personal innebär så klart en utmaning och dessutom är det stor konkurrens om arbetskraften i hela norra Sverige.

– Tyvärr finns det förlegade föreställningar om hur det är att jobba på en kommun eller myndighet, jag tycker inte alls att det stämmer. Det går snabbt, vi har otrolig variation i våra arbetsuppgifter och vi både får och kan påverka. Det är svårt att driva stadsutvecklingsprojekt utan att blanda in kommunen, därför känns det ofta som att det är hos oss det händer, säger Frida Lindberg.

– Ja, helt rätt. Vi måste bli bättre på att föra ut vilket fantastiskt roligt och meningsfullt jobb vi har. För mig känns det som att vi sitter på en guldgruva. Potentialen i vår region är just nu enorm. Jag tänker att utvecklingen i vår kommun är en motor med krafter vi än så länge bara kan ana, säger Charlotte Reinholdt.

Charlotte Reinholdt som arbetar som exploateringschef på stadsbyggnadsförvaltningen

För Charlotte Reinholdt är det viktigt att hela kommunen ska leva. Landsbygden är viktig och folk ska kunna bo och arbeta där, säger hon och pratar om vikten av kommunikation och hållbarhet i sund samverkan.

Drömmar kan bli verklighet

Att planera och rita upp framtidsplaner är inte alltid enkelt. Det är många pusselbitar som ska falla på plats och det är många intressenter som har olika pussel att lägga. Men det går om vill och om man dessutom vet med sig att man har både erfarenhet och kompetens går det lättare. Och att vilja och ha gedigen kunskap är verkligen paradgrenar för tillväxtsektorn i Luleå och Norrbotten. Viljan av stål och förmågan att våga vara positiv inför framtiden, även när tiderna har varit sämre.

Aldrig förr har Luleå och Norrbotten varit så hett som nu. För många i länet är det drömmar som slår in. Tillväxten och expansionen på alla plan är ett faktum. Det gäller bara att hänga med i svängarna.

Klart är dock att Luleå kommuns mål är att växa till 100 000 invånare år 2040, men vi måste bli fler som hjälps åt att nå målet..

Snabbfrågor till Charlotte & Frida

Fakta:

Namn: Charlotte Reinholdt
Titel: Sektionschef Exploatering, huvudprojektledare Luleå Industripark
Ålder: 50 år
Boende: Lulsundet
Familj: Make och två barn, hund, kaniner

Utbildning: Samhällsbyggnadsteknisk utbildning , civilingenjör i Luleå. Är även Teknisk doktor inom Mobility management och transportlogistik.

Fritidsintressen: Familjen, barnens idrotter - basket, hockey, fotboll och ridning. Jag är även fotbollstränare i LIRA, Gillar naturen - sommar som vinter, skidåkning, skoter, plocka bär, resa. Tycker också om att handarbeta.

Fakta:

Namn: Frida Lindberg
Titel: Planchef
Ålder: 37 år
Boende: nybliven Bergnäsbo
Familj: Sambo, två barn och en halvvild katt

Utbildning: Civilingenjör Arkitektur, LTU

Fritidsintressen: De är mycket fokus på vardag och familjen just nu eftersom jag är småbarnsförälder. Annars försöker jag hinna vara utomhus och äta god mat tillsammans med vänner. Det kanske låter trist men jag älskar vardagslivet!

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Eva Sundgren
Foto: Susanne Lindholm

Logotyp