Så firar Luleå 400 år

12 juli 1621 fick Luleå stadsrättigheter av kung Gustaf II Adolf. Staden flyttade redan efter några år från Gammelstad till sin nuvarande plats och växte till det som idag är Luleå kommun. Luleås 400-åriga jubileum firas på flera ställen i kommunen.

Startskottet gick på nyårsafton med fyrverkerier från Svartöberget. Därefter blir det förfest under vintern och våren, kalas under sommaren och sedan efterfest under hösten och vintern. Jubileumsåret avslutas med nyårsfirandet den 31 december 2021.

Luleå blir 400 år och det ska firas. Dock med vissa begränsningar på grund av coronapandemin.

– Tillsammans med våra verksamheter har vi tagit fram en lista med aktiviteter och fler kan tillkomma under året. Det aktuella programmet finns på kommunens 400-årswebblänk till annan webbplats, säger kommunikationschef Roger Jönsson som ansvarar för Luleå kommuns 400-årsfirande.

Corona kan ändra planeringen

En utmaning är att planera de publika arrangemangen med tanke på coronapandemin. Vissa evenemang kan komma att ställas in eller ställas om till ett digitalt alternativ. Andra kan komma att ha ett begränsat antal deltagare.

– Den 5 juni planerar vi att ha vår jubileumsdag i samband med att Hermelinsparken återinvigs. Där ska vi bland annat bjuda på tårta. Finns det kvar publikrestriktioner så tänker vi oss att ta emot besökarna i omgångar med någon form av biljettsystem om det går, säger Roger Jönsson.

Det är fler städer som fyller 400 år 2021: Piteå, Sundsvall, Borås och Göteborg samt Torneå i Finland. Sundsvall har beslutat att skjuta upp sitt firande och även delvis Göteborg.

– Våra politiker vill att Luleå genomför firandet 2021. Vi ska göra allt vi kan för att jubileet ska bli så bra som möjligt. Om det däremot blir en längre nedstängning av samhället så kan vi komma att skjuta fram vissa aktiviteter, säger Roger Jönsson.

Pengar att söka från jubileumspotten

Kommunen har satt av 750 000 kronor till en jubileumspottlänk till annan webbplats. Från den kan föreningar och organisationer söka pengar för att genomföra aktiviteter och arrangemang under 2021 som bidrar till 400-årsfirandet. Ansökningsomgång två öppnar den 1 februari.

– Vi vill att firandet sprids ut i hela kommunen. Därför hoppas vi få in många ansökningar till jubileumspotten, så att vi får aktiviteter även utanför centrum, säger Roger Jönsson.

Samarbete med andra

Ett antal gemensamma projekt planeras i olika konstellationer, bland annat en utställning tillsammans med Norrbottens museum, Piteå och Torneå. Tillsammans med Göteborg, Piteå och Borås kommer Luleå kommun att ordna ett konstprojekt som alternerar mellan städerna.

Luleå och Piteå samarbetar dessutom med Luleå tekniska universitet som fyller 50 år 2021.

FAKTA

  • År 1621 utfärdade kung Gustav II Adolf ett kungligt stadsprivilegium vilket konstituerade Luleå som stad.
  • Under de snart 400 år som Luleå funnits har staden utvecklats från en jordbruksbygd till ett modernt samhälle där kultur, industri och kunskapsproduktion utgör basen för de människor som bor och verkar i kommunen.
  • 1921 firades 300-årsjubileum med flera aktiviteter på Gültzauudden. 1971 var det 350-årsjubileum med ett stort fokus på Barentssamarbetet.
  • lulea.se/400länk till annan webbplats finns mer information som fylls på allt eftersom planeringen tar form.

Text: Susanne Lundblom

Illustrationer: Joakim Höggren

22 december 2020

Uppdaterad 14 januari 2021

Logotyp