Vägarbeten efter Bensbyvägen

Från och med måndag 2 mars kommer trafiken på Bensbyvägen omdirigeras till endast ett körfält som regleras med trafiksignaler. Trafiken leds över till befintlig gång- och cykelväg och det är oundvikligt att så här omfattande vägarbeten orsakar störningar i trafikflödet. Vi hoppas på hänsyn och tålamod. Snart blir det fint igen.

Trafiken kommer att regleras med trafikljus då det enbart finns ett körfält förbi arbetsplatsen.

Ny gång- och cykeltunnel mellan Hällbacken och Dalbo

Nu påbörjas arbetet med en gång- och cykeltunnel under Bensbyvägen för att koppla samman Hällbacken med det nya bostadsområdet Dalbo.

Enkelt körfält och trafikljus

För att kunna hålla vägen öppen leds trafiken över till den befintliga gång- och cykelvägen som löper längs med Bensbyvägen. Gång- och cykelvägen är inte tillräckligt bred för att trafiken ska kunna mötas utan det sätts upp trafikljus som låter trafiken passera växelvis.

Gång- och cykeltrafiken till och från Bensbyn hänvisas över Hällbacken under byggtiden. Följ uppsatt skyltning.

Hällbacksvägen stängs för utfart till Bensbyvägen

I och med att trafiken leds om till gång- och cykelvägen och regleras med trafikljus stängs utfarten från Hällbacksvägen till Bensbyvägen. Länstrafikens bussar kommer dock att fortsätta trafikera korsningen. Avstängningen är beräknad till sista juli.

Fler arbeten efter vägen fram till oktober

Det kommer att ske fler arbeten, bland annat byggandet av en ny rondell, efter Bensbyvägen och vägsträckningen kommer att regleras med trafikljus fram till oktober 2020.


Hällbacksvägen stängs för under tiden trafiken efter Bensbyvägen leds om via gång- och cykelvägen.

FAKTA

Text och bild: Anita Sundberg

Logotyp