Träffar för näringslivet på Luleås landsbygd

Luleå Business Region har anordnat lunchträffar för näringslivsintresserade i Alvik och Melderstein. De sammanlagt cirka 80 deltagarna fick tillfälle att nätverka, äta lunch och ta del av efterföljande program. 

– Företagsklimat och landsbygd är två prioriterade frågor för kommunen just nu, och i våra företagsluncher på landsbygden får vi fokusera på båda de frågorna, säger kommunalråd Carina Sammeli (S).

Luleå Business Region arrangerar bland annat lunch- och frukostträffar på landsbygden och även "Frukost med näringslivet" i Vetenskapens hus. Under våren 2022 till våren 2023 låg fokus på sörbyarna. Nu sker träffarna på flera platser i Luleå kommuns landsbygder.

Syftet med näringslivsevenemangen är att skapa mötesplatser där företagare i området kan träffa varandra, representanter från andra organisationer samt politiker, vilket i förlängningen kan leda till samarbeten. Företagarna får möjlighet att dela med sig av de utmaningar och möjligheter de har för att Luleå Business Region ska kunna anpassa sina insatser.

Det kommer fler näringslivsevenemang på landsbygden under 2024. Inga datum är annu fastställda.

Kommunalråd Fredrik Hansson (S) och landsbygdsstrateg Tanja Nilsson, Luleå kommun, informerade deltagarna i Melderstein om vad som är på gång inom näringslivs- och landsbygdsfrågor.

Viktigt forum för företagare

På träffen i Melderstein den 4 oktober deltog kommunalråd Fredrik Hansson (S) och landsbygdsstrateg Tanja Nilsson med aktuell information från Luleå kommun. 

De cirka 40 deltagarna fick även lyssna på företagare Ann Liljeholm från Noah Lokal mat berättade om företagets resa och hur man kan samarbeta med dem. 

Ronny Kero, från en relativt nystartad firma i Råneå, RSK Entreprenad, berättade om sitt företag med uthyrningstoaletter.

Fredrik Hansson är positiv till träffarna:

– De utgör ett viktigt forum för att nå företag på landsbygden och att ta del av deras behov och utmaningar, säger han.

melderstein

Deltagarna i Melderstein fick tillfälle att nätverka, äta lunch och ta del av efterföljande program. 

melderstein 3

Ann Liljeholm från Noah Lokal mat informerade om sitt företag. 

Lunchträff i Alvik

I Alvik den 9 november leddes programmet av Ulrica Magnusson, näringslivsutvecklare på Luleå Business Region. Övriga deltagare var kommunalråd Carina Sammeli (S) och landsbygdsstrateg Tanja Nilsson, Luleå kommun. Joakim Nilsson, vice VD och huvudbryggare på Bottenvikens bryggeri samt Karin Åberg, affärsutvecklare för besöksnäringen, Luleå Business Region.

melderstein 3

Tanja Nilsson, landsbygdsstrateg och kommunalråd Carina Sammeli (S).

Tanja Nilsson informerade om riktade satsningar mot näringslivet på landsbygden. Om de medborgardialoger som kommunen haft på landsbygden samt att man nu även fortsatt dialogerna med barn och unga. Luleå kommun ser också över hur man kan använda kommunala fastigheter på landsbygden genom att tänka på nya användningsområden.

Nya behov, möjligheter och utmaningar

Carina Sammeli berättade om det som händer i Luleå just nu och framåt med hållbarhet och den gröna omställningen som utgångpunkt. Hur dessa stora investeringar gör att andra satsningar följer med och det här skapar nya behov, möjligheter och utmaningar. Och hur man nu rustar kommunen för att möta dessa behov.

– Företagsklimat och landsbygd är två prioriterade frågor för kommunen just nu, och i våra företagslunchen på landsbygden får vi fokusera på båda de frågorna, säger Carina Sammeli och fortsätter:

– För att ha en levande landsbygd behövs det arbetstillfällen, och det finns många driftiga personer som startar företag på landsbygden, men även större företag som har många anställda.

melderstein 3

Ulrica Magnusson berättade om projektet "Sörbyarna – fortsatt tillväxt i Luleås södra kommundel" som Luleå Business Region tidigare genomfört. Projektet syftade till att inspirera fler att starta och utveckla sitt företagande på landsbygden, men också att samordna insatser och aktivt stötta utveckling i befintliga företag och nyföretagande. Mer information finns på Luleå Business Regions hemsida.

melderstein 3

Joakim Nilsson informerade om Bottenvikens Bryggeri och hur de gått från att 2014 brygga sin första öl och i början endast leverera till en restaurang i Luleå till att idag brygga över 100 000 liter om året, ha fem anställda, och ha bryggt över 150 sorter. De har idag tre varumärken. De är inspirerade av att tänka nytt kring öl, deras öl ska inte bara stå för det maskulina utan vara för alla och även om man drivs av att göra god öl drivs man även av att göra gott för Luleå. De arbetar därför gärna med andra som inte är som dem, ex. valde man en byrå som drivs av kvinnor när man skulle satsa på marknadsföring och man samarbetar med skolor. De driver även olika forskningsprojekt tillsammans med LTU.

melderstein 3

Karin Åberg berättade om projektet Bothnial Coastal Route som Luleå Business Region deltar i tillsammans med svenska och finska orter runt Bottenviksbågen där man tillsammans vill skapa en gemensam besöksrutt och besöksanledning.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi/Terese Ahlbäck

Foto: Luleå kommun

Logotyp