Stor satsning på grönt stål till Boden-Luleå

En ny aktör, H2 Green Steel, ska etableras i regionen för produktion av fossilfritt stål. Produktionen baseras på en fossilfri tillverkningsprocess och riktar sig i första hand till kunder bland stora europeiska tillverkningsföretag. H2GS kommer att etableras i Boden-Luleå, en region som erbjuder unika förutsättningar för fossilfri stålproduktion.

– Luleå och Boden har samarbetat om den här etableringen och det har gått riktigt bra. För att skapa samhällen där folk vill leva och bo så måste det finns arbete och jobb därför välkomnar vi H2 Green Steel till Norrbotten, säger kommunalrådet Carina Sammeli (S) vid dagens presskonferens.

En ny producent av fossilfritt stål ska etableras i Norra Svartbyn. 1 500 arbetsplatser planeras att skapas.

Den helt integrerade produktionsprocessen inkluderar en av Europas största gröna vätgasfabriker. Stålproduktionen startar redan 2024. Senast 2030 kommer H2GS att ha en årlig produktionskapacitet om 5 miljoner ton stål. Henrik Henriksson, idag vd för Scania, kommer att leda företaget.

Minska utsläppen

Den globala stålindustrin, en av världens största utsläppare av koldioxid, står för ungefär sju procent av de globala koldioxidutsläppen. Efterfrågan på fossilfritt stål växer kraftigt bland globala marknadsledare inom fordonsindustrin, vitvaror, möbler och flera andra branscher. Stålindustrin saknar idag förutsättningar för en snabb omställning till en storskalig fossilfri tillverkning. Därför skapar vi en ny stålproducent från grunden, med bas i Boden-Luleå.

Hybrit är inspiration

En viktig inspirationskälla är det banbrytande HYBRIT-projektet och dess grundare SSAB, LKAB och Vattenfall. H2GS ser fram emot ett nära och gott samarbete med HYBRIT:s grundare med en gemensam ambition om att utveckla Sveriges position som världsledande inom fossilfri ståltillverkning.

– Det här är en historisk svensk industrisatsning som kommer att transformera den europeiska stålindustrin i grunden och ha en avgörande betydelse för klimatomställningen. Vi är otroligt glada att kunna genomföra den här satsningen i just Boden och Luleå, och jag vill varmt tacka kommunledningarna för ett mycket gott samarbete, som nu fortsätter. Vi delar visionen att utveckla Norrbotten till ett världsledande kunskapskluster inom fossilfri ståltillverkning. Det här är början på ett nytt, spännande framtidskapitel, säger Carl-Erik Lagercrantz, Styrelseordförande i H2 Green Steel.

1 500 arbetsplatser i Boden/Luleå

H2GS kommer att etablera verksamheten i regionen Boden-Luleå, där en rad världsledande företag och forskningsinstitutioner inom metall- och gruvnäring har sin bas. Norrbotten erbjuder unika förutsättningar för fossilfri stålproduktion med god tillgång till energi från förnybara energikällor, högkvalitativ järnmalm och en stor hamn i Luleå.

H2GS kommer att skapa ca 1 500 direkta arbetstillfällen i Norrbotten. Satsningen medför att Sveriges nettoexportvärde beräknas öka med omkring 30 miljarder kronor.

För att påskynda omställningen av den europeiska stålindustrin vill H2GS bidra till att förstärka det unika kunskapskluster i Norrbotten där industrin, leverantörer, kommuner, myndigheter och universitet samverkar för att accelerera klimatomställningen, skapa nya jobb och stärka Sveriges konkurrenskraft.

Läs mer om projektet (på engelska) Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: H2Green Steel

Foto: Shutterstock

Logotyp