Rörbäcks camping vill bygga ut

Rörbäcks camping i Råneå planerar för året runt verksamhet med fler stugor och fler uppställningsplatser för husvagnar och husbilar. Nu ska kommunen ta fram en ny detaljplan för området.

– Rörbäcks camping är en pärla, och det känns roligt att få ta ett steg på vägen till att området utvecklas med fler stugor och uppställningsplatser, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Rörbäcks camping utanför Råneå är ett populärt utflyktsmål. Nu vill föreningen som driver anläggningen bygga ut med fler stugor och husvagnsplatser, och möjliggöra för året runt camping.

Det är Rörbäcks turism och fritid ekonomiska förening som vill utveckla campingen och göra det möjligt för året runt verksamhet. Förslaget är att utöka campingen med 22 fyrbäddsstugor, 66 uppställningsplatser för husvagnar och husbilar samt ytterligare servicehus.

Föreningen har tillsammans med kommunens byggdialog diskuterat förslaget och tankar kring hur infrastruktur som vatten, spillvatten och el ska lösas. I slutet av 2022 besökte föreningen åter byggdialogen med utvecklade planer och en begäran om planuppdrag.

Ny detaljplan tas fram

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade vid sammanträdet den 13 mars att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram förslag till ny detaljplan för området. Detaljplanen ska pröva förutsättningarna för friluftsområde och camping.

Området där campingen ligger är i kommunens översiktsplan utpekat som ett så kallat LIS-område, område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. Inom dessa områden kan det särskilda skälet för landsbygdsutveckling användas när man prövar dispenser och upphäver strandskyddet.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Google

Logotyp