Ny modell för samhällsutveckling: ”Världen söker efter det svar som ni hittat”

Centerpartiets partiledare Muharrem Demirok besökte under måndagen Luleå för att träffa några av aktörerna som är involverade i projektet Luleå Industripark, och han var imponerad av det han fick höra:
– Jag får lite lätt svindel när jag lyssnar på er, det är en så extrem samhällsomställning ni jobbar med.

Oskar Hederyd från Luleå Business Region berättar om planerna för Centerns partiledare Muharrem Demirok.

På plats för att möta partiledaren fanns Robert Eriksson, projektchef Luleå Industripark, Oskar Hederyd, Luleå Business Region, Carl Wangel, SSAB, och David Högnelid, LKAB. I programmet ingick även ett besök på Talgas pilotanläggning.

Under besöket på Vetenskapens hus fick partiledaren en kort dragning av alla på plats om dels deras respektive delar i projektet, men också hur helheten sitter ihop och att hela värdekedjan är nödvändig för att allt ska fungera.

– Det ni gör är enormt imponerande, det är flera nivåer över det normala. Med en komplexitet som är så stor att det är svårt att greppa. Det är en extrem samhällsomställning som pågår. Här måste staten kliva in mer aktivt, helt klart. Det kommer att ta tid, men det måste lösas politiskt så att det sker, säger Muharrem Demirok.

David Högnelid berättade om LKAB:s resa, om hur just deras järnmalm lämpar sig för framställning av fossilfri järnsvamp via HYBRIT-projektet. Men också om den nya cirkulära industriparken som ska byggas i Luleå för att utvinna fosfor till konstgödsel och sällsynta jordartsmetaller ur järnmalmsproduktionens restprodukter.

Carl Wangel från SSAB krokade i samtalet och de lyfte båda Malmbanans betydelse för att det industriella systemet ska fungera i en nära framtid. Att det krävs nya investeringar och ett rejält omtag i hur myndigheterna arbetar för att skapa snabbare processer som bättre möter dagens behov.

Ett besök på Talgas pilotanläggning i Luleå.

Under sin vistelse i Luleå besökte Centerpartiets partiledare även Talgas pilotanläggning. På bild från vänster: Oskar Hederyd, Luleå Business Region, Arne Nykänen, (C) gruppledare, Emma Själin, Talga, Muharrem Demirok, (C) partiledare och Stefan Sandberg, Talga.

De lyfte även att industrierna tagit initiativ för att samverka på nya sätt, där man vill ha ett ökat stöd från staten för att hitta fler lösningar av samma kaliber som optimeringen av elresurser som nu kallas ”Luleå-modellen”. Där hölls runda-bords-samtal med Luleå Energi och de olika industrierna som ledde till att alla tillsammans kunde frigöra effekt.

– Hela världen söker efter det svar som ni har hittat här, den gröna industriella omställningen, säger Muharrem Demirok när han fått mer fakta om varje industriprojekts del i helheten, och fortsätter:

– Jag förstår att allt börjar med malmfyndigheterna. Att Malmbanan är en förutsättning. Vi har varit i ett läge nu där vi lite levt på investeringar gjorda för 50 år sedan eller äldre. Nu måste vi göra ett större omtag. Vi måste höja ramen för Trafikverket, helt enkelt frigöra mer kapital för att jobba ikapp de behov som finns. Det måste ske i hela landet, vi kan inte fortsätta att ställa olika projekt mot varandra. Det finns så mycket att lära av er för övriga landet, ni håller ju på att utveckla en helt ny modell för samhällsutveckling här.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Ronny Olovsson

Logotyp