Ny detaljplan i Kallax företagsstad

Kommunstyrelsens arbetsutskott ger stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att ta fram en en ändrad detaljplan för en fastighet i Kallax företagsstad.

Planområdet på Kallax företagsstad.

Fastighetsägaren har ansökt om ändrad detaljplan och utökad fastighet för att utvidga verksamheten med 15 nya arbetstillfällen i ett första skede.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade i mars att lämna ett positivt planbesked, detta mot kommunstabens förslag på negativt planbesked som motiverades med mycket höga naturvärden i området.

Text: Katja Güth Laitila

Karta: Luleå kommun

03 juni 2019

Logotyp