Nu startar planeringen för Hertsöheden

Lokaler för möten och aktiviteter, fotbollsplan för de små barnen, cykelverkstad, gångväg till Hertsö träsk, trygghetsboende, hundpark. Ja, trots att få personer kom till det öppna idémötet inför planeringen av Luleås nya bostadsområde Hertsöheden så saknades det verkligen inte idéer.

Sammanhållning, aktivt föreningsliv och framgångsrik ungdomsverksamhet är styrkor som bör tas tillvara och utvecklas ytterligare när Hertsöheden planeras – det var ett tydligt budskap till kommunens representanter på idémötet den 4 maj.

– Det var ett inspirerande möte där många idéer lyftes. Hertsöheden har potential att bli något alldeles extra och vi vill höra invånarnas perspektiv och idéer för att skapa ett attraktivt, trivsamt och hållbart bostadsområde, säger Mia Ozoh, planarkitekt Luleå kommun.

Granne med Hertsön blir kommunens nästa stora bostadsområde Hertsöheden, de första ska kunna flytta in 2026.

kvinna framför presentation

Många idéer om Hertsöheden kom in.

Det finns många barn och ungdomar, ökande andel äldre och många nationaliteter på Hertsön där de många föreningarna har lyckats skapa en stark vi-känsla och gemenskap. Hertsöheden ska ingå i den gemenskapen. Det ska vara lätt och säkert för alla att gå och cykla till Hertsö centrum men även finnas goda möjligheter att mötas och vara aktiv på Hertsöheden. Enkelt tillgängliga lokaler och utomhusytor för att träffas och göra saker tillsammans behöver prioriteras.

Bygga sammanhang

Kolonilotterna på Hertsön är mycket populära, och odlingsmöjlighet med någon typ av hyrmodell i stället för köp föreslogs för Hertsöheden. Även radhus med hyresrätt som komplement kom upp som förslag, liksom behovet av fler små lägenheter. Och om de planerade industrisatsningarna i närheten leder till ökad inflyttning kanske det även behövs bostadsrätter, något som inte finns på Hertsön idag. Kommunen fick rådet att inte bygga ett avlångt område utan försöka hålla ihop det så att alla får nära till den centrala delen och till Hertsö centrum.

Förslag för äldre

Många äldre på Hertsön vill bo kvar i sitt område så ett trygghetsboende har hög prioritet, med aktiviteter, samlingslokal och kanske odlingsmöjlighet. En lunchrestaurang med större utbud än pizza fanns också på önskelistan.

Att anlita en motiverad person som områdesvärd skulle vara en kostnadseffektiv investering, ansåg deltagarna. Det minskar förstörelse, ökar sammanhållningen och områdets attraktivitet.

FAKTA Tidplan

  • Nu pågår dialoger inför planprogram för Hertsöheden.
  • Samråd om planprogrammet kan ske kring årsskiftet 2022/2023.
  • Därefter blir det etappvis detaljplaneläggning och utbyggnad, med uppskattad byggstart 2025 och första inflytt 2026.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Sofia Lampa

Bild: Viveka Österman, Sofia Lampa

Logotyp