Luleå kommun sjunker i företagsrankingen — insatser ska förbättra resultatet

Luleås nöjd-kund-index (NKI) sjunker från 73 till 70 år 2023. Det visar företagsmätningen som Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) presenterade idag. Med det hamnar Luleå på plats 176 av 198 kommuner. En nedgång med 22 placeringar.

– Jag är inte nöjd men vi har påbörjat ett arbete för att förbättra vår service. Vi har gjort stora organisationsförändringar som syftar till att skapa förutsättningar för förbättrad service och vår förmåga att möta den gröna samhällsomställningen. Det gör oss mer rustade för framtiden, även om vi inte ser resultaten ännu, säger Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S).

Sveriges Kommuner och Regioners mätning av företagsklimatet visar att Luleå kommun tappar 22 placeringar i rankingen och hamnar på plats 176 av 198 kommuner. Josefine Whilzon, kommunens näringslivschef, är övertygad om att de förbättringsåtgärder som görs inom kommunen kommer att ge resultat på sikt.

Analysen av resultatet 2023 pekar på ett antal faktorer som bidragande till det försämrade resultatet:

  • under 2023 skedde en omfattande organisationsförändring inom Luleå kommun, något som man i andra kommuner sett påverkar resultatet negativt
  • den gröna omställningen med enorma investeringar och nya etableringar för med sig en ökad komplexitet i samhällsbyggnadsprocessen
  • ökad konkurrens på arbetsmarknaden påverkar kompetensförsörjningen
  • taxorna för markupplåtelse förändrades för ett par år sedan och detta kan påverka även 2023 års resultat
  • svarsfrekvensen har sjunkit seden tidigare år, något som man i andra kommuner sett påverkar resultatet negativt.

– Alla mätningar som görs är bra indikatorer och hjälper oss att förstå helheten. Det pågår en mängd aktiviteter inom kommunens verksamheter och jag är övertygad om att vi är på rätt väg men vi behöver ha tålamod, säger näringslivschef Josefine Wihlzon.

Företagen ger kommunen lägre betyg

Luleås nöjd-kund-index (NKI) sjunker från 73 till 70 år 2023. SKR:s Öppna jämförelse av företagsklimatet visar att företagarna i Luleå ger kommunen ett högt betyg (NKI mellan 70-79) i fyra myndighetsområden: brandtillsyn, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd samt livsmedelskontroll. Serveringstillstånd får ett mycket högt betyg (NKI över 80), däremot får bygglov ett lågt betyg (NKI mellan 62-69).

Miljö- och byggchef Patrik Wallgren om resultatet:

– Jag vet att våra medarbetare gör många bra saker i våra ärenden och processer och jag är stolt över alla förbättringar vi har arbetet med senaste åren. Arbetet med förenklingar för att förstå våra beslut bättre, en ökad dialog och stöd i våra processer gör redan skillnad och jag är övertygad om att det även kommer att synas i NKI-mätningen över tid. Vi vet också att utveckling är ett ständigt förbättringsarbete, inte något man löser från ett år till ett annat.

Nöjdheten över kommunens upphandling

Luleå kommuns nöjd-upphandlings-index ( NUI), som också redovisas i Sveriges Kommuner och Regioners mätning, är 66 vilket är tre enheter lägre än år 2022. Med det sjunker Luleå i rankingen och hamnar i jämförelse med andra kommuner på plats 42 av 100 kommuner. Det är en nedgång med 13 placeringar.

Några av förändringarna från föregående år är att nöjdheten kring bland annat att tydligt motivera tilldelningsbeslut samt tydlighet i utvärderingsmodellen har minskat. Däremot har nöjdheten ökat kring upplevd användarvänlighet i upphandlingssystemet.

Andra kommuner

Bäst av Sveriges kommuner enligt mätningen är Boden som toppar listan, tätt följd av Leksand och Kalix. Bland övriga kommuner kan nämnas Umeå på plats 88 och Sundsvall på plats 135.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Maria Bergman/Monika Aunes

Foto: Magnus Stenberg

Logotyp