Luleå kommun och Uniper tecknar avsiktsförklaring

Luleå kommun har ingått i en avsiktsförklaring tillsammans med det globala energibolaget Uniper Sverige. Samarbetet är ett led i att utveckla vätgasprojektet BotnialänkenH2. Tillsammans med bland andra Luleå hamn och Luleå Energi planerar Uniper Sverige att etablera en regional vätgashubb i Luleå.

Kommunstyrelsen i Luleå sammanträder en gång per månad. En del ärenden beslutas direkt av kommunstyrelsen, medan andra går vidare till kommunfullmäktige som är kommunens högsta beslutande instans. Avsiktsförklaringen med Uniper Sverige var ett av 20-talet ärenden som kommunstyrelsen behandlade vid dagens sammanträde i Luleå.

Luleå kommun tecknar en avsiktsförklaring med energibolaget Uniper Sverige. Den planerade vätgashubben kommer att bli en viktig del i utvecklingen av Svartön och Luleå Hamn.

BotnialänkenH2 tar nästa kliv

Luleå kommun har ingått i en avsiktsförklaring tillsammans med Uniper Sverige som ett led i att utveckla vätgasprojektet BotnialänkenH2. Tillsammans med Luleå hamn, Luleå Energi, ABB och ESL Shipping planerar Uniper att etablera en regional vätgashubb i Luleå där vätgasen kan användas i den regionala processindustrin, omvandlas till elektrobränsle för fartygsbränsle eller exporteras fossilfri vätgas till industrin. BotnialänkenH2 syftar till att påskynda omställningen till ett hållbart samhälle i Luleå och Sverige.

– I den gröna omställningen av industrin är vätgas gjord av förnyelsebar energi en viktig del. Vätgasen kommer användas både i industrin och för transporter. Det är mycket glädjande att Uniper väljer Luleå som plats för sin vätgashubb, säger Carina Sammeli, kommunalråd Luleå.

Johan Sjökvist är etableringschef hos Luleå Business Region, ett kommunalt bolag som arbetar för en långsiktig och hållbar näringslivsutveckling. Han ser positivt på det framtida samarbetet med Uniper Sverige:

– En hubb i Luleå för att förse sjöfarten med fossilfritt bränsle blir en viktig pusselbit i värdekedjan, inte minst när Luleå hamn byggs ut. Godsflödena kommer att mångdubblas och fler och större fartyg kommer att trafikera vår hamn, säger han.

Aktuella markfrågor

Projektet är nu i en fas där Uniper ska identifiera ett lämpligt landområde i Luleå kommun för att kunna utvärdera i vilken omfattning BotnialänkenH2 kan realiseras. Under sommaren inledde Uniper en förstudie för att utvärdera tekniska förutsättningar, mark- och infrastrukturbehov.

– Avsiktsförklaringen med Luleå kommun är ett viktigt steg i arbetet med att etablera BotnialänkenH2. Luleå Hamn är en central del i projektet med dess strategiska plats och uppgift, vilket gör det möjligt att utveckla logistikkedjor, såväl regionalt som i Europa. Samtliga parter i projektet spelar en viktig roll för att projektet ska blir verklighet. Nu inleder vi nästa steg i vår resa mot att förverkliga BotnialänkenH2, säger Johan Svenningsson, vd för Uniper Sverige.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Uniper Sverige, Malin Tavola

Bild: Uniper Sverige, Luleå kommun

Logotyp