Kooperativa hyresrätter till Kronan

Ett helt nytt boendekoncept för Luleå kan bli verklighet på Kronan. Det är Amasten Fastighets AB som vill bygga 47 kooperativa hyresrätter i blandade storlekar. Det innebär att hyresgästen betalar en insats vid inflyttning som sedan betalas tillbaka vid utflyttning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott ställde sig bakom förslaget att fastigheten Sovsäcken 2 inom Kronan etapp 2 säljs till Amasten Fastighets AB för byggande av flerbostadshus med ca 47 lägenheter upplåtna som kooperativa hyresrätter. Ärendet behandlas i kommunstyrelsen i april.

– Målsättningen är att få en blandning av boendeformer i hela Kronandalen och att erbjuda bostäder till alla, oavsett livsmönster och ekonomiska förutsättningar. Därför känns det extra roligt att kunnat erbjuda kooperativa hyresrätter som ett boendealternativ, säger kommunalråd Lenita Ericson.

Om kommunstyrelsen godkänner förslaget kan Luleå och Kronandalen få sina första kooperativa hyresrätter. Företaget planerar att starta byggandet under året.

Markanvisningsprocessen för Kronan etapp 2 påbörjades under våren 2018 och målsättningen har varit att få en blandning av boendeformer och prisklasser i hela Kronandalen.

För fastigheterna Sovsäcken 1 och 2 har både HSB och BoKlok varit påtänkta men båda har dragit sig ur. Under 2019 har kommunen fört en dialog med Amasten Fastighets AB om exploatering av fastigheten Sovsäcken 2 för byggande av flerbostadshus. Fastigheten Sovsäcken 1 har inte ingått i dialogen utan tanken är att den ska finnas kvar för framtida radhustomter.

https://www.kronanlulea.se/länk till annan webbplats

Text: Monika Aunes

Illustration: Amasten

06 mars 2020

Logotyp