Kommunen välkomnar stålsatsning i Luleå

Luleås kommunalråd Carina Sammeli (S) välkomnar SSAB:s beslut att tidigarelägga sin satsning på en ljusbågsugn i Luleå för att kunna producera fossilfritt stål i Luleå.

– Det är fantastiska nyheter att SSAB investerar för framtiden i Luleå. Att masugnen byts ut innan 2030 och ersätts av en elektrisk ljusbågsugn är en avgörande bit i omställningen till ett fossilfritt samhälle. Beslutet är väldigt viktigt för Luleå som en av SSAB:s viktigaste produktionsorter, förklarar Carina Sammeli.

SSAB ska tidigarelägga sin satsning på en elektrisk ljusbågsugn och valsverk i Luleå för att kunna producera fossilfritt stål i Luleå.

SSAB:s styrelse fattade ett inriktningsbeslut om att bygga om det nordiska produktionssystemet för tunnplåt i grunden och påskynda företagets gröna omställning. Luleå och finska Brahestad byggs om till kostnadseffektiva minimills, med elektriska ljusbågsugn och valsverk.

Ambitionen är att i stort sett ta bort koldioxidutsläppen kring 2030, det är 15 år tidigare än man kommunicerat tidigare. Planen innebär i stort sett att alla SSAB:s utsläpp ska vara eliminerade vid början av nästa årtionde, vilket betyder en reduktion med mer än åtta miljoner ton koldioxid per år jämfört med dagens nivå. Genom satsningen kan Sveriges totala koldioxidutsläpp minska med cirka tio procent och Finlands med motsvarande sju procent.

Infrastruktur krävs - arbete pågår

En förutsättning för att öka takten i omställningen är att SSAB tillsammans med samhället kan säkerställa nödvändig infrastruktur, tillgång till fossilfri el och effektiva tillståndsprocesser. Luleå kommun och det kommunala näringslivsbolaget Luleå Business Region arbetar målinriktat med att möjliggöra näringslivets satsningar.

– För att trygga besluten och framtida nödvändiga satsningar så arbetar vi intensivt tillsammans med näringsliv, myndigheter och grannkommuner med att säkerställa förutsättningarna för att omställningen ska kunna ske i den takt som krävs, avslutar Sammeli.

FAKTA

  • Läs mer satsningen på SSAB:s webb Länk till annan webbplats.
  • Stålproduktionen är i dagsläget en av den största utläppsposterna av koldioxid.
  • Projektet HYBRIT (med ägarbolagen LKAB, SSAB och Vattenfall) utvecklar tekniken för fossilfri ståltillverkning med hjälp av direktreduktion.
  • SSAB framställer stål av LKAB:s järnmalmspellets som produceras idag med fossila bränslen.
  • 2030 planerar SSAB att framställa stål utan fossila bränslen, utan med fossilfritt el.
  • Luleå kommun arbetar för fullt med att ställa om verksamheterna till att blir klimatneutrala.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila / Camilla Bondereva

Foto: SSAB / Luleå kommun

Logotyp