Hanna Isaksson - ny projektledare med fokus på kulturella samarbeten

Hanna Isaksson ska fungera som en brobyggare mellan kultur, näringsliv och offentlig sektor. Målet är att hitta samverkansformer för att skapa en attraktiv plats där människor vill bo både nu och i framtiden. Det handlar om att bygga förtroende, trygghet och samverkan för att se till att fler kulturella och mänskliga möten kan ta plats i framtidens Luleå.

De kommande åren ska flera miljarder investeras i Luleå. Den gröna omställningen i norr kräver en ökad befolkning och kulturen har en stor betydelse för att attrahera nya invånare. 2023 släpptes förstudien Kulturens plats i framtidens Luleå, gjord av MAA Studio på uppdrag av Luleå kommun, där det framkommer att en kraftfull satsning på kulturlivet är det som lockar och behåller invånarna i Luleå.

Från vänster: Marie Wallsten, enhetschef för Konst, scen och möten, Frida Berglund, samhällsutvecklingschef, Hanna Isaksson, nyanställd projektledare och Josefin Wihlzon näringslivschef.
– I och med Hanna Isakssons tillträde kommer fokus på kulturfrågorna att öka. Bland annat genom samarbeten med näringslivet, offentliga aktörer och civilsamhället, säger Josefin Wihlzon.

Marie Wallsten, enhetschef för Konst, scen och möten, har tillsammans med Josefin Wihlzon näringslivschef och Frida Berglund, samhällsutvecklingschef, jobbat med förstudien och nu även rekryterat Hanna Isaksson.

– Vi är jätteglada att Hanna Isaksson kliver på uppdraget. Hon har ett brett nätverk inom kulturlivet och har genomfört flertalet projekt tillsammans med näringslivet, offentliga aktörer och civilsamhället. Vi ser fram emot att jobba tillsammans i de här frågorna. Vi skissar på en idé om att bygga upp en kulturfond i syfte att kunna boosta livet mellan husen och skorstenarna, säger Josefin Wihlzon.

Marie Wallstén tror på kulturen som en avgörande pusselbit i ett växande Luleå:

– Det enkla är att bygga industrier och fastigheter, det svåra är att bygga samhällen där människor trivs och vill bo kvar. Konst, kultur och evenemang är avgörande för om vi ska lyckas med den gröna omställningen. När ett samhälle växter och utvecklas behöver kulturen också göra det. Ett fritt och starkt kulturliv främjar demokrati, folkhälsa samt ökar en plats attraktivitet.

Hanna Isaksson kommer närmast från Resurscentrum för konst på Region Norrbotten där hon arbetat som verksamhetsledare sedan 2016.

Tidigare har hon bland annat arbetat som verksamhetsutvecklare inom områdena kultur och folkbildning i Stockholm och frilansat som projektledare och kommunikatör. Under några år var hon VD för intresseorganisationen Konstnärernas Riksorganisation. Hon har även ett flertal styrelseuppdrag.

– Genom min erfarenhet av att jobba med professionella kulturskapare och civilsamhället så vet jag att det är dom som driver på utvecklingen och kommer med de goda idéerna. Vi ska ta tillvara på den kraften och utveckla ett rikt kulturliv tillsammans. I det här projektet hoppas jag att vi kan skapa nya verktyg för att fler goda idéer ska kunna genomföras och bidra till att Luleå och Norrbotten blir en attraktiv plats att bo på.

Hanna Isaksson kommer att ha sin tjänst på Luleå kommuns Näringslivskontor med Josefin Wihlzon som chef.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi
Foto: Luleå kommun

Logotyp