Fortsatt stöd till Servicepunkt Unbyn/Avan

Möjlighet till vidare utveckling av service, kommunsamverkan, boende och företagande efter beslut i Luleås kommunstyrelse om fortsatt medfinansiering med 250 000 kronor per år under åren 2024 – 2025, totalt 500 000 kronor.

I Avans föreningshus (till höger) erbjuds personlig service i form av upplysning, vägledning, rådgivning, bokning och kontakt med myndigheter. Servicepunkten är också en mötesplats för de boende i området där de kan diskutera frågor som rör bygden samt delta i olika evenemang som servicepunkten är med och möjliggör.

Servicepunkt Unbyn/Avan

2019–2021 drevs verksamheten som ett projekt finansierat via Tillväxtverket samt Luleå och Bodens kommuner. Sedan år 2022 är verksamheten permanentad. UNEK  är en ekonomisk förening och driver Servicepunkten.

I och med den stora omställning som nu pågår i länet kommer servicepunkten att jobba än mer för ett utvecklat och fördjupat samarbete mellan grannkommunerna.

– Luleå och Bodens kommuner behöver fortsatt göra fler insatser gällande lokal utveckling och samverkan för att på bästa möjliga sätt kunna utveckla servicen och företagandet lokalt på landsbygden, säger Josefin Wihlzon, utvecklingschef, Luleå kommun.

UNEK (ekonomisk förening) har en gemensam nod för service, främst i Unbyn, men finns även fysiskt på plats i Avan. Primär målgrupp är boende, föreningar och företag i området. Byarna ligger på ömse sidor om kommungränsen och har sedan länge ett naturligt samarbete. 

FAKTA

  • En servicepunkt riktar sig till boende på landsbygden som en mötesplats och en länk till kommunal service.
  • Servicepunkten tillhandahåller rådgivning och vägledning, bokning, kontakt med myndigheter, men även samhällsinformation och turistinformation.
  • Mer info: unek.se Länk till annan webbplats.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Karin Kemi
Foto: Susanne LIndholm

Logotyp