Ett steg närmare ny industripark i Luleå

Luleå kommun och LKAB har tillsammans kommit överens om ett markanvisningsavtal som gäller ungefär 120 hektar på Svartön. Avtalet ger LKAB möjlighet att köpa marken för etablering av en industripark och för hantering och utskeppning av koldioxidfria järnsvampsprodukter.

Industriparken ingår i LKAB:s satsning på den gröna omställningen. Det handlar om fossilfri utvinning av sällsynta jordartsmetaller och fosfor ur restprodukter från gruvindustrin. Investeringen uppskattas till över tio miljarder kronor och skulle ge omkring 500 nya arbetstillfällen.

Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande i Luleå, får information om LKAB:s verksamhet av Magnus Brevemark, avdelningschef på LKAB, under en rundvandring på Svartön.

Kommunstyrelsen godkände markanvisningsavtalet på sitt sammanträde den 14 mars.

– Det känns jättebra att vi nu kan skapa förutsättningar för LKAB att välja Luleå som etableringsort för sin satsning. Avtalet är ett viktigt steg på vägen till en ny industripark i kommunen. Det skulle innebära många nya jobb inom en spännande framtidsbransch och ytterligare stärka Luleå som ett nav för den gröna omställningen, säger kommunstyrelsens ordförande Carina Sammeli (S).

Markanvisningsavtalet omfattar områden som ligger längst ut på Svartön i anslutning till LKAB:s befintliga malmhamn. Totalt upp till cirka 120 hektar, varav en del är nytt landområde som skapas genom utfyllnad av närliggande vatten.

Beslut om lokalisering innan sommaren

LKAB är nöjda med markanvisningsavtalet som tagits fram i samarbete med Luleå kommun och Luleå Business Region.

– Vi har haft en mycket bra dialog och har nu landat i en lösning som kvalificerar Luleå som ett realistiskt alternativ för vår planerade industripark. LKAB är redan idag en betydande aktör i Luleå med fler än 220 anställda och med samarbetspartners som Luleå tekniska universitet, SSAB och Luleå hamn. Vi planerar även för ett innovationscenter i nya lokaler på Porsön med 160 arbetsplatser, säger David Högnelid, strategichef för affärsområde specialprodukter på LKAB.

Senast den 30 juni i år ska LKAB fatta beslut om lokaliseringen av industriparken. Luleås kommundirektör Anna Lindh Wikblad hoppas och tror på en etablering i Luleå:

– Vi har jobbat hårt inom kommunkoncernen för att tillsammans lösa LKAB:s behov av mark och för att synka alla parters intressen. Det nya industriområdet på Hertsöfältet och Svartön kommer vara platsen för framtidens industri. Det ligger också väl i linje med den långsiktiga utvecklingen av Luleå hamn genom projekt Malmporten. Där ska vi se över hur vi kan tillskapa ytterligare ytor i anslutning till hamnområdet, säger Anna Lindh Wikblad och fortsätter:

– Rent generellt ser vi ett ökat intresse från företag som vill växa eller starta ny verksamhet i Luleå. Vi har utsett en särskild etableringsgrupp med representanter från kommunen och Luleå Business Region för att samordna arbetet och förenkla kontaktvägarna för företagen. Ett av resultaten är markanvisningsavtalet med LKAB.

FAKTA

  • På Luleå Industripark, som innefattar Hertsöfältet och Svartön, planerar även Talga, som tillverkar batterikomponenter, att etablera sig.
  • Grupo Fertiberia, en av Europas största producenter av grön ammoniak och konstgödsel, planerar att etablera sig i Norrbotten och tittar på Luleå-Boden-området som ett lokaliseringsalternativ.
  • SSAB har fattat ett inriktningsbeslut om att tidigarelägga sin gröna omställning, med plan på att bygga om stålverket till ett kostnadseffektivt minimill med elektrisk ljusbågsugn och valsverk.
Representanter från LKAB, Luleå kommun och Luleå Business Region på rundvandring på LKAB:s område på Svartön.

Representanter från LKAB, Luleå kommun och Luleå Business Region på rundvandring på LKAB:s område på Svartön. Från vänster: Robert Eriksson, avdelningschef Stadsplanering & Infrastrukturdrift Luleå kommun, Anna Lindh Wikblad, kommundirektör Luleå kommun, Peter Skoggård, hamnchef LKAB, David Högnelid, strategichef Affärsområde specialprodukter LKAB, Magnus Brevemark, avdelningschef LKAB, Carina Sammeli, kommunstyrelsens ordförande Luleå kommun, Michael Palo, direktör Affärsområde Järnmalm LKAB, Johan Sjökvist, etableringschef Luleå Business Region, Charlotte Reinholdt, mark- och exploateringschef Luleå kommun, Carl Wangel, marknadschef Luleå Business Region, Johan Breheim, projekteringsledare Affärsområde specialprodukter LKAB.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Susanne Lundblom

Foto: Jimmy Edlund

Uppdaterad 14 mars 2022

Logotyp