Alternativ finansiering ska möjliggöra Nya Luleå Hamn – ska bli Sveriges nästa största

Luleå hamn ska bli Sveriges näst största hamn. För att möjliggöra detta söker nu Luleå Hamn operatör och extern finansiering. Godsvolymen i hamnen ska öka från åtta till cirka 32 miljoner ton per år.

– Vi vill hitta en etablerad aktör som vill finansiera, bygga, drifta och underhålla logistiknavet till den gröna industriella revolutionen i norra Sverige säger Anders Dahl, vd, Luleå Hamn.

Den befintliga allmänna hamnen i Luleå ska byggas ut med ny infrastruktur i form av bland annat allvädersterminaler där anlöpande fartyg kan lossas och lastas under tak, tempererade lagerhallar för stålrullar, så kallade coils-hotell, och järnvägsanslutningar. Parallellt pågår även Projekt Malmporten, Sveriges största muddringsprojekt i modern tid, som går ut på att göra farleden in till Luleå farbar för större och mer djupgående fartyg, på upp till 160 000 ton till skillnad mot dagens 55 000 ton, och att anlägga en ny kaj på 1068 meter.

Sammantaget handlar det om mångmiljardinvesteringar. Bara Projekt Malmporten beräknas till omkring 2,7 miljarder kronor.

Anders Dahl är vd för Luleå Hamn.

För att möjliggöra Nya Luleå Hamn, söker Luleå Hamn en extern partner, en operatör, som utöver byggnation, drift och underhåll även ska stå för finansieringen. Anders Dahl, vd, Luleå Hamn:

– Vi går nu ut med en intresseförfrågan till marknaden, en så kallad RFI, dels för att scanna av marknaden på intressenter, dels för att bättre förstå vad marknaden kan erbjuda i form av finansiering, byggnation, drift och underhåll. Planen är att upphandlingen ska gå ut under sommaren.

Logistiknavet i den gröna omställningen

Nya Luleå Hamn är logistiknavet i den gröna industriella revolutionen som sker inom ramen för Luleå Industripark och i regionen i stort. Det är här gods ska fraktas in och ut för de nya fossilfria industrierna; H2 Green Steel, LKAB, SSAB och ett flertal andra större industrier. Det finns även nya planer på en stor konstgödselfabrik i Luleå Industripark, som spanska Grupo Fertiberia planerar att uppföra, och en batterianodfabrik som Talga förväntas bygga.

– Vi ser stora möjligheter för en stark, långsiktig expansion av Nya Luleå Hamn. När det här gröna industriella klustret är realiserat kommer det i sig att generera intresse från fler aktörer. Det är lärdomen från andra starka klusterbildningar som driver världsledande utveckling, konstaterar Dahl.

Den nu aktuella intresseförfrågan rör bland annat allvädersterminaler, coils-hotell, anslutande järnväg samt befintliga hamnanläggningar i den allmänna hamnen. Tanken är att inleda dialoger med intressenter så snart som möjligt efter offentliggörandet av RFI:n i februari.

– Vi vill ha en stabil och långsiktig lösning som är lönsam för operatören, attraktiv för kunder och väl fungerande för oss. Vi kommer att vara noggranna med att få till stånd en så optimal lösning som möjligt i dialog med aktuella intressenter, avslutar Dahl.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå Hamn

Logotyp