Skärpta restriktioner gäller

Nu införs nya tillfälliga åtgärder för att minska den ökande smittspridningen av covid-19. Det meddelade regeringen vid en presskonferens i måndags. De nya kraven gäller från och med onsdag 12 januari. Syftet är att minska belastningen på hälso- och sjukvården.

Efter jul och nyårshelgerna har smittspridningen i Sverige ökat kraftigt och det är den nya virusvarianten omikron som dominerar smittspridningen. Statistiken visar att risken för allvarlig sjukdom ökar kraftigt bland ovaccinerade personer men ligger fortfarande lågt bland vaccinerade personer. Folkhälosmyndigheten betonar vikten av att de som ännu inte vaccinerat sig gör det snarast.

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs fler tillfälliga åtgärder bland annat för restauranger, allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

För att minska belastningen på hälso- och sjukvården införs nya skärpta restriktioner. Åtgärderna är tillfälliga och beräknas gälla fram till mitten av februari.

Från och med den 12 januari införs skärpta restriktioner och då gäller följande:

 • Krogar och restauranger med serveringstillstånd ska stänga senast klockan 23 och en begränsning om högst åtta personer per sällskap införs. Endast sittande servering.

 • Det införs även ett allmänt råd att vuxna ska begränsa sina nära kontakter inomhus.

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar införs ett maxtak om 50 personer om inte vaccinbevis finns.

 • För allmänna sammankomster och offentliga tillställningar på mellan 50-500 personer ska det vara sittande publik, högst åtta personer per sällskap och minst en meters avstånd mellan sällskapen.

 • På mässor införs vaccinationsbevis om antalet deltagare överskrider 50 personer.

 • För universitet och högskola kan distansundervisning användas som verktyg. Både salstentor och föreläsningar ska ges vid fler tillfällen för att glesa ut.

 • Samtidigt förlängs tidigare åtgärder. Det handlar om avrådande från deltagande i cuper och läger inomhus men också längre resor inom kollektivtrafiken. Folkhjälosmyndigheten betonar också vikten om att använda munskydd när många reser tillsammans.

Följande åtgärder kräver beslut av regeringen och kommer därför börja gälla inom kort:

 • Deltagartak på 500 personer för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, även med vaccinationsbevis.

 • För antalet personer vid privata sammankomster i lokaler för uthyrning, festlokaler och festbåtar, sänks maxantalet från 50 till 20 sittande personer.

 • Kravet på att utländska medborgare över 12 år ska uppvisa ett max 48 timmar gammalt negativt covidtest vid inresa till Sverige tas bort, men covidpass återinförs som krav för inresa från 18-års ålder.

Sedan tidigare gäller följande råd och rekommendationer:

 • Alla bör hålla avstånd och undvika miljöer med trängsel.

 • Alla bör arbeta hemifrån när arbetet så tillåter. Bara arbetstagare som behöver vara på plats ska vara det.

 • Enbart sittande resenärer vid långväga kollektivtrafik

 • Munskydd rekommenderas i kollektivtrafiken om det inte går att hålla avstånd

 • Handelsplatser: Liksom tidigare gäller krav på minst 10 kvm per person och att undvika trängsel.

 • Platser för kultur och fritidsverksamheter: Krav på 10 kvadratmeter per person och att undvika trängsel. Undantag för verksamheter som riktar sig enbart till barn- och unga, till exempel träningar och tävlingar.

 • Närundervisning för grundskolan, övriga obligatoriska skolformer, gymnasieskolan och gymnasiesärskolan är fortsatt huvudprincipen. Åtgärder bör vidtas, så som att vara utomhus så mycket som möjligt, undvika samlingar med stora grupper inomhus och i möjligaste mån undvika att blanda olika klasser.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes och Folkhälsomyndigheten

Foto: Shutterstock

Logotyp