Stadsarkitekten vill ta vara på Luleås möjligheter

Mia Persson är kommunens nya stadsarkitekt. Nu ser hon fram emot att tillsammans med byggaktörer, näringsliv och övriga inblandade fortsätta arbetet med att utveckla Luleå.

– Det här är ett jättespännande uppdrag, i en jättespännande tid, säger hon.

En kvinna i mörkt hår står på en terass med utsikt över staden.

Mia Persson är Luleå kommuns nya stadsarkitekt.

Vad gör en stadsarkitekt?

– Till exempel finns jag ofta med som sakkunnig när kommunen planerar för ny bebyggelse. Det kan vara frågor om hur hög bebyggelsen ska vara i ett område och frågor om färg- och materialval. Jag tittar på vad som finns, vad vi ska ställa för krav på det som kommer nytt, och hur det passar i sammanhanget.

– Byggdialogen är ett annat exempel. Det är kommunens väg in för aktörer, stora som små, som vill presentera sina idéer och förslag på byggnationer eller stora utvecklingsprojekt.

Har du något projekt du ser fram emot just nu?

– Luleå har länge planerat för ett resecentrum där alla trafikslag kan samlas. Det skulle göra det enklare för resenärer att byta mellan buss, bil, tåg och cykel för att resa på ett effektivt sätt. Det ska vara en trygg, tillgänglig och fin plats där många människor kan röra sig, med kiosk, café och annat som också kan vara en tillgång för de som bor i stadsdelen. Och så ska vi inte glömma att när resecentrum byggs så kommer det att vara ett landmärke genom sin funktion, så det är viktigt att den utformas med omsorg. Kvalitet och hållbarhet är jätteviktiga.

Luleå ska vara 100 000 invånare år 2040. Hur ska vi locka hit nya Luleåbor?

– Luleå har så många fina kvaliteter och möjligheter som vi ska ta vara på. Nu med den gröna omställning som sker här uppe kommer vi att behöva göra plats för många nya invånare. Det byggs redan mycket i Luleå och vi ska fortsätta bygga, men det räcker inte. Vi behöver också jobba med att utveckla landsbygden och samtidigt skapa en attraktiv stadsmiljö. Vi brukar prata om ”livet mellan husen” och då menar vi allt det som pågår på gator, torg och parker till exempel. Genom att jobba för att göra det bättre för Luleåborna, gör vi också Luleå attraktivt för nya invånare. Men för att vi ska lyckas och utvecklas på det sätt som politikerna satt som mål behöver många aktörer samverka – kommunen, näringslivet, regionen, våra grannkommuner och staten. Svårt men spännande!

Vad är en hållbar och attraktiv livsmiljö?

– Jag skulle säga att det handlar om livskvalitet. Människan och människans behov är utgångspunkten, men vi måste ta hänsyn till natur, klimat, kulturmiljö och andra värden. Jag tänker också att människor har olika behov och drömmar, det betyder att det behöver finnas nåt som passar de flesta, för att vi ska vara attraktiva.

Vad är den största utmaningen?

– Att få alla parter att göra så bra ifrån sig som möjligt. I byggnationer och i stadsutvecklingsprojekt deltar många olika aktörer och alla har sina roller. Jag brukar tänka att våra mål inte skiljer sig så mycket åt. Utmaningen är att komma överens och hitta en väg framåt i projekten så att det blir så bra som möjligt för alla.

FAKTA

  • Yrke: Stadsarkitekt
  • Intressen: Läsa, friluftsliv, kultur i olika former
  • Det bästa med Luleå: Vädret och naturen, för att de öppnar upp för så många aktiviteter!
  • Ålder: 48

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes

Foto: Rosie Alm

Logotyp