Vänta med besöket på äldreboendet

Från och med 10 februari är det åter tillåtet med besök på Luleå kommuns äldreboenden. Men flera boenden är inte fullt vaccinerade ännu med andra dosen och socialförvaltningen önskar därför, om möjligt, att anhöriga väntar med besök.

– Vi önskar att besökare väntar några dagar till om de kan, säger Gabriella Sjöström, socialchef.

Den här veckan erbjuds alla boenden sista dosen vaccin och det tar ett tag efter det innan man har fullgott skydd. För att minska risken för smitta kommer besöksrutinerna att kvarstå och stor försiktighet råda vid besök.

Läget ser nu mycket bättre ut än när det tillfälliga besöksförbudet infördes. Det förekommer ingen smittspridning för närvarande på något boende.

Vänta gärna med besöket tills någon vecka efter att äldreboendet fått andra dosen, enligt socialförvaltningens önskemål.

Besöksrutiner på äldreboenden

Alla besök ska genomföras på ett säkert sätt. Trots pågående vaccinationer finns smittan kvar i samhället och alla har ett eget ansvar att skydda äldre mot smitta.

Besökare uppmanas att

  • kontakta personal på boendet innan varje besök, alla besök ska förbokas
  • vara helt friska och inte besöka boendet om man inte mår bra eller har förkylningssymptom
  • följa de besöksrutiner som finns på varje boende
  • hålla avstånd om minst två meter under hela besöket
  • använda det munskydd eller visir som delas ut, under hela besöket
  • inte vara fler än två besökare per gång
  • genomföra besöket i lägenheten och inte i gemensamhetsutrymmen
  • hålla en god handhygien.

Om misstänkt eller konstaterad smitta uppstår på ett boende bör alla besök undvikas. Information ges vid kontakt med boendet.

Text och foto: Bo Henry Pettersson

Logotyp