Vad tycker du? Ta chansen och i fyll i SCB:s medborgarundersökning

I dagarna skickar SCB:s årliga medborgarundersökning igång. I undersökningen får 1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor möjligheten att tycka till om hur det är att leva och bo i kommunen. Medborgarundersökningen ger kommunen värdefulla insikter i hur vi bedriver vår verksamhet och vad vi behöver förbättra.

Den som är med i undersökningen kan svara via en pappersenkät eller på webben, där det även går att svara på engelska. Det går även att få pappersenkäten på arabiska. Svar via post ska skickas in senast den 28 oktober. Den som svarar via webbenkäten har på sig till den 3 november klockan 12.00.

1 600 slumpmässigt utvalda Luleåbor får SCB:medborgarundersökning med olika frågor som t ex hur det är att leva och bo i Luleå och vilket inflytande du upplever du har? Resultatet från undersökningen presenteras i december.

SCB:s medborgarundersökning mäter invånarnas uppfattning om hur det är att leva och bo i kommunen. Det finns även frågor om vilket inflytande invånarna upplever att de har. Undersökningen ger också svar på hur servicen fungerar ur invånarnas perspektiv och annan värdefull vägledning för kommunernas verksamheter.

Nya frågor om integration och jämlikhet

Sedan ifjol frågar man också efter hur invånare upplever att kommunen arbetar för att förbättra integration och delaktighet. I undersökningen ställs även frågan: Upplever du att din kommun arbetar aktivt för att minska diskrimineringen i samhället?

Ju fler som besvarar undersökningen desto bättre underlag får kommunen att förbättra verksamheterna.

Fakta om SCB:s medborgarundersökning

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Katja Güth Laitila och SCB 

Foto: Peter Rosén och SCB

Logotyp