Utökad trafik till Brändön – på prov

En tidig morgonbuss ska trafikera Brändön under ett år för att testa behovet för utökad trafik. Ärendet behandlades idag på kommunstyrelsens arbetsutskott.

Anledningen är ett e-förslag som har lämnats in som föreslår att LLT tar över busstrafiken mellan Luleå och Brändön för att säkerställa tätare bussturer.

En buss ska gå tidigt på morgonen för pendlare som börjar jobba kl. 07:00 i Luleå - Det är förslaget som ska beslutas i kommunstyrelsen.

Kommunen avstyrker att LLT tar över linjen från Länstrafiken men ser gärna att fler åker miljövänligt med buss.

Därför ska kommunstyrelsen besluta om att tillskjuta 150 000 kronor under perioden september 2019 till juni 2020 för att låta Länstrafiken köra en tidig morgonbuss från Brändön till Luleå.

Under hösten 2020 utvärderas trafiken för beslut om fortsättningen.

FAKTA Luleåförslaget

  • E-förslaget (Luleåförslaget) ersätter tidigare medborgarförslag.
  • Bara förslag som går under Luleå kommuns ansvarsområde tas upp.
  • Inkomna förslag läggs ut på lulea.se. de förslag som får minst 77 röster inom tre månader skickas vidare till beredning inom kommunen.
  • Alla invånare kan lämna ett e-förslag, dock inte föreningar eller organisationer. Man behöver inte vara skriven i kommunen.
  • Läs mer om Luleåförslagetlänk till annan webbplats

Text: Katja Güth Laitila

Foto: Shutterstock

06 augusti 2019

Uppdaterat 12 augusti 2019

Logotyp