Skolan i Luleå betalar tillbaka statsbidrag

Det statsbidrag som Skolverket delar ut för att stärka likvärdighet och kunskapsutveckling i förskoleklass och grundskolan ska betalas tillbaka från Luleå kommun. Anledningen är att de egna kostnaderna per elev inte får minska om man tagit del av bidraget.

– Statsbidraget för likvärdig skola har för vår del uppgått till drygt 4,4 miljoner kronor. Redan från början har det varit oklart hur redovisningen ska gå till och vilka parametrar som vi ska förhålla oss till. Större delen av vårt bidrag är därför oanvänt, säger Louice Stridsman, verksamhetschef för grundskolan.

Luleå kommun har endast nyttjat en mindre del av statsbidraget och kommer att återbetala det i sin helhet.

Enligt Skolverket har flera kommuner, inklusive Luleå, angett att de haft interna effektiviseringskrav på verksamheten. Dessa kommuner blir därför återbetalningsskyldiga. Ett krav för att få bidraget är nämligen att de egna kostnaderna per elev inte får minska, annat än om det finns särskilda skäl.

– Skolverket bedömer att våra angivna skäl inte räcker för att kunna nyttja statsbidraget. Vi har redovisat att vi nyttjat 616 000 kronor och resterande har vi periodiserat med tanke på den befarade återbetalningen, säger Louice Stridsman.

Elevkostnaden har inte minskat

Det senaste året har Luleå kommuns elevkostnad inte minskat, men däremot har den demografiska utvecklingen bidragit till fler elever inom skolan samtidigt som man har haft effektiviseringar. När budgeten slås ut och redovisas i undervisningskostnad per elev får man därför en minskning.

– Vi kommer att återbetala statsbidraget i sin helhet. Men en tydlig önskan från oss är att staten är tydligare från start och att parametrar och redovisning är fastlagda när möjligheten att söka statsbidrag öppnas, säger Louice Stridsman.

Text: Charlotte Högnelid
Foto: Shutterstock

27 juni 2019

Logotyp