Skola-hemma för Sunderbyskolan

Sunderbyskolan har skola-hemma för en klass i årkurs fem hela veckan på grund av att det finns flera bekräftade fall med covid-19 och flertal uppvisar symptom och väntar på provsvar.

– Den här åtgärden innebär att vi skapar bättre möjligheter för kvarvarande grupper att kunna sprida ut sig och för att kunna bemanna. En stark åtgärd som ska användas mycket restriktivt, vi hoppas att den ska hjälpa till i att minska smittspridningen, säger Jan Vinroth, rektor vid Sunderbyskolan.

Sunderbyskolan har skola-hemma för en klass i årkurs fem hela veckan på grund av att det finns flera bekräftade fall med covid-19 och flertal uppvisar symptom och väntar på provsvar.

Eleverna har fått information av sina lärare vad de behöver ha med sig hem för att kunna ha skola hemma. De kommer att arbeta med hjälp av fysiska böcker och material som de får hemskickat och med hjälp av digitala verktyg. De har fått uppgifter som fokuserar på att läsa, skriva och räkna.

De elever som inte har tillgång till ett digitalt verktyg hemma ska kontakta sin mentor, det finns möjlighet att vårdnadshavaren kan låna detta från skolan.

– Skolan kommer att granska måluppfyllelsen och försäkra sig om att eleverna får den garanterade undervisningstiden. Vi kommer göra uppföljningar som säkerställer detta, säger Louice Stridsman verksamhetschef i grundskolan.

Det finns möjlighet att hämta lunch från skolan dessa dagar.

FAKTA

  • Sunderbyskolan är en F-6 skola i Sunderbyn.
  • Sunderbyskolan organiseras i tre arbetslag; Älven, Stranden och Skogen.
  • Här finns omkring 460 elever.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Charlotte Högnelid

Foto: Caroline Rönnberg

Logotyp