Så hanterar Luleå kommun coronaviruset

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Vårt fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper. Samlad information om kommunens arbete och rekommendationer om coronaviruset och covid-19 finns på www.lulea.se/corona Länk till annan webbplats..

Luleå kommun följer utvecklingen och samverkar med andra samhällsaktörer. Fokus ligger på att upprätthålla samhällsviktig verksamhet samt att vidta åtgärder för att skydda riskgrupper.

Kommunens verksamheter

Vår målsättning är att hålla igång kommunal verksamhet så långt det är möjligt. Vi följer och anpassar oss efter expertmyndigheternas rekommendationer.

Stängning av verksamheter, besöksförbud, inställda evenemang: Vad gäller? Se samlad och aktuell information på lulea.se/corona Länk till annan webbplats..

Bromsa spridningen

  • Stanna hemma från jobb eller skola och avstå från sociala kontakter om du har snuva, feber eller hosta, även vid lindriga symptom.
  • Tvätta händerna ofta med tvål och varmt vatten.
  • Äldre bör begränsa sina sociala kontakter en tid framöver. Ta hjälp av anhöriga med att handla eller utföra andra ärenden. Läs mer här om du behöver stöd och hjälp. Länk till annan webbplats.

Mer information hos andra myndigheter

Nationellt hanteras frågan av Folkhälsomyndigheten och länsstyrelsen arbetar med frågan regionalt tillsammans med Region Norrbotten. Rådet från nationella och regionala myndigheter är att verksamheten ska fortsätta som förut, tills dess att annat sägs. Luleå kommun följer dessa råd och rekommendationer.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Luleå kommun

Senast uppdaterat 20 mars 2020

Logotyp