Rökförbud på allmänna platser utomhus

Måndag 1 juli träder en ny tobakslag i kraft. Lagen innebär att det blir förbjudet att röka på vissa allmänna platser utomhus. Det gäller bland annat uteserveringar, lekplatser, busskurer och perronger. Förbudet gäller även elektroniska cigaretter.

Syftet med att införa fler rökfria miljöer utomhus är att öka tillgängligheten till allmänna platser. Personer som är överkänsliga för rök eller inte vill utsättas för rök ska kunna vistas på platsen.

Den nya lagen om rökförbud på allmänna platser träder i kraft 1 juli.

Med den nya lagen är det även förbjudet att röka på följande platser:

  • Vid utomhusområden i anslutning till kollektivtrafik, exempelvis perronger, busshållplatser och taxizoner. Även andra utomhusområden som är avsedda för resenärer som biljettområden och gångbanor i anslutning till spårområdet omfattas av förbudet.

  • På uteserveringar utanför restauranger och caféer.

  • Inom inhägnade idrottsanläggningar. Förbudet gäller även när anläggningen används för andra aktiviteter, exempelvis konserter och mässor.

  • På lekplatser som allmänheten har tillträde till.

  • Vid entréer till lokaler och andra utrymmen som allmänheten har tillträde till, exempelvis entréer till myndigheter, mataffärer, restauranger, järnvägsstationer, shoppingcenter och lokaler för hälso- och sjukvård.

FAKTA

Text: Monika Aunes

Foto: Shutterstock

28 juni 2019

Logotyp