Projekt ska hjälpa ukrainare in på arbetsmarknaden

Projektet Språkmoduler för ukrainare syftar till att förse ukrainska flyktingar i Luleåregionen med flexibla språkstudier, vägledning samt kartläggning.
– Vi vill att projektet ska medverka till att ukrainarna får bättre förutsättningar att etablera, integrera och aktivt delta i det svenska samhället, säger Yonas Michael Yeabio, en av två projektledare för Språkmoduler för ukrainare.

Dennis Svensson Strid och Yonas Michael Yeabio från Vuxenutbildningen i Luleå kommun projektleder "Språkmoduler för ukrainare".

Eftersom de ukrainska flyktingarna tillhör massflyktsdirektivet har de inte haft rätt att studera SFI (svenska för invandrare), vilket begränsat deras integrationsmöjligheter. Det innebär att deras kompetenser inte har kunnat tillvaratas av regionen.

– Flera har lärt sig viss svenska under sin vistelse i Sverige, men är i behov av att utmanas på den nivå de befinner sig så att de kan få ett SFI-betyg, berättar Yonas Michael Yeabio.

I takt med att regionen växer efterfrågas en diversifierad arbetskraft. Språkmoduler för ukrainare är ett projekt som bedrivs av Vuxenutbildningen Luleå kommun och medfinansieras av Migrationsverkets asyl-, migrations- och integrationsfond. Målet med projektet är att möta denna efterfrågan genom att tillgodose målgruppen med det svenska språket, studie- och yrkesvägledning, validering, samt komplettering av kunskaper.

Utveckling av ett flexibelt modulsystem

Parallellt med detta utvecklas ett flexibelt modulsystem som kan bidra till att den nuvarande SFI-verksamheten optimeras. Modulsystemet möjliggör en individanpassad undervisning utifrån mål, förkunskaper och progressionstakt och det ges även möjlighet att växla mellan utbildningsformerna platsförlagd och distans, utifrån behov. Modulsystemet är utarbetat utifrån Skolverkets riktlinjer.

Dennis Svensson Strid jobbar som SFI-lärare och är förstelärare med innovation som huvuduppdrag på Vuxenutbildningen i Luleå. Han är även den andre projektledaren.

– Tanken med detta projekt är att målgruppen ska få tillräckligt goda språkkunskaper och insikter för att navigera och integreras i det svenska samhället, samt att underlätta deras etablering på arbetsmarknaden så att regionen tillvaratar deras kompetenser.

Nataliia Makarova läser SFI på Vuxenutbildningen.

Nataliia Makarova läser SFI på Vuxenutbildningen.

Viktigt att få lära sig svenska

Nataliia Makarova är en av de ukrainska studerande som nu läser svenska vid Vuxenutbildningen.

– Det är bra för mig att få läsa på SFI eftersom jag behöver mycket tid för att lära mig prata, skriva och läsa svenska. Vår lärare är så bra för hon anpassar sin undervisning efter varje elevs behov.

Hon fortsätter:

– Att få läsa svenska på SFI är mycket viktigt för ukrainska människor eftersom vi vill ha jobb. I Ukraina jobbade vi med olika yrken och nu vill vi hitta jobb även här i Sverige. Jag jobbade till exempel som arbetsterapeut med barn i Ukraina. Jag gillar att arbeta med barn.

Sana Suljanovic, rektor SFI vid Vuxenutbildningen.

Sana Suljanovic, rektor SFI vid Vuxenutbildningen.

– Luleå kommun likväl som övriga Norrbotten måste bli bättre på att tillvarata all tillgänglig arbetskraft som finns i regionen för att klara framtidens kompetensförsörjning. Det här projektet ska syfta till att ge de ukrainska flyktingarna bättre möjligheter att rota sig i här i norra Sverige, säger Sana Suljanovic, rektor SFI vid Vuxenutbildningen Luleå kommun.

Logotyp Medfinansieras av Europeiska unionen

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Maria Näslund

07 december 2023

Logotyp