Planer på fler laddningsplatser för Luleå kommuns el-tjänstebilar

Under året kommer Luleå kommun se över behovet av laddningsplatser för tjänstebilarna som nu i allt högre takt byts ut till elbilar. Att skapa tillgängliga och effektiva laddplatser är avgörande för att främja övergången till mer hållbara transporter.
– Det kräver en samordning mellan förvaltningarna för att undersöka vilket behov som finns idag och vilket behov vi har i framtiden, säger Niclas Lundström, fordonsstrateg.

Eva Vestman, fastighetsförvaltarre och Niclas Lumdström, fordonsstrateg, arbetar tillsammans för att samordna var de nya laddningspunkterna ska sättas upp.

Under 2022 beviljade kommunfullmäktige medel till energieffektivisering som ska användas till bland annat grundläggande laddinfrastruktur för kommunens tjänstefordon. Under 2023 sattes det upp flera laddningspunkter och utbyggnaden fortsätter under 2024.

– Vi satte upp tre laddningspunkter på Tunaskolan och sex på Stadsöskolan. Nu tittar vi även över hur många laddplatser vi behöver för bland annat vår bilpool, berättar Eva Vestman, fastighetsförvaltare.

Till att börja med görs en inventering av behovet i en nära framtid och en uppskattning av framtida behov. För en elbil krävs en särskild laddningspunkt där den kan ladda över natten för att kunna användas i verksamheten under dagen därpå. Det är även praktiskt om de kan förläggas nära varandra på gemensamma parkeringsplatser så långt det är möjligt.

– Vi utreder även semi-publik laddning på personalparkeringar så att det i en framtid eventuellt skulle kunna vara så att dessa laddpunkter skulle kunna nyttjas även av andra under vissa tider, säger Niclas.

Sedan våren 2021 finns regler i Plan- och bygglagstiftningen om att det vid nybyggnation måste etableras ett visst antal laddplatser och/eller ledningsdragning som förbereder för laddplatser på parkeringsplatser vid byggnader. Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1 januari 2025.

Är det en dyr historia?

– Det går inte att svara enkelt på den frågan. Om laddningspunkten monteras på en fastighetsvägg är det ofta relativt billigt. Men måste vi börja gräva för anslutningspunkter eller bygga ut elanläggningen så blir kostnaden betydligt högre, varje installation har sina egna förutsättningar, säger Eva.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Anita Sundberg

Logotyp