Luleå-väven har flyttat till nytt boende

Domkyrkan, hamnmagasinen, Stadspuben och Valand city. Den stora konstväven berättar en historia från förr och ger upphov till samtal och minnen om det gamla Luleå. Konstverket har nyligen flyttat från sessionssalen i Stadshuset till det nya äldreboendet på Kronan.

När ett antal nya tv-skärmar skulle ta plats i sessionssalen rymdes inte längre konstverket som klätt väggarna i årtionden.

– Vi fick veta att de 12 delarna måste ner – ju förr desto bättre, säger Agneta Andersson, som är ansvarig för placeringen av konst i kommunal miljö

Varsamt lagar Agneta små skador i väven, medan Hanna torkar av konstverket.

Flytten ett äventyr

Problemet var att den stora väven inte gick att rulla ihop, den är uppspänd på en ram, och utrymmena var trånga. Väven fick en strapatsrik resa till sin nya plats.

– Vi lejde in Kalles bud och transport som med en fem man stark styrka hittade på ett sätt att lyfta ut konstverket ur stadshuset. Ordentligt inplastad firades den stora väven ner snett genom stadshusets trapphus. Det var lite spännande, säger Agneta.

väv

Ordentligt inplastad firades den stora väven ner genom trapphuset och ut från Stadshuset.

En perfekt placering

En annan utmaning var att hitta en ny plats till konstväven. Det nya vård- och omsorgsboendet på Kronan hade gjort en konstbeställning, och så fort Agneta steg in genom dörren till det nybyggda boendet såg hon väggen!

– Den här väggen ser man nästan direkt när man stiger in genom entrén och den var som gjord för den stora väven, både i storlek och färg. I den ljusa kafélokalen kommer konstverket till sin rätt.

Kulturarvet tas omhand

Tillsammans med Hanna Lundqvist, som vanligtvis jobbar med bokning av konferenser på Kulturens hus, lägger hon den sista handen vid väven. Hanna torkar varsamt av konstverket och Agneta lagar små skador i själva väven.

– Även ramen har tagit skada genom åren. Den ska Lindbergs konst- och ram fixa. Kommunens konstskatt bär på ett konst- och kulturarv som vi ska vara rädda om och som vi måste ta hand om. Den ska finnas kvar också för kommande generationer, säger Agneta.

väv

Tre av vävens 12 delar finns nu i det nya äldreboendets kafé. Övriga delar kommer att hängas i andra utrymmen på boendet.

Skapat av ett foto

Konstväven, med en vy över Luleå sett från vattnet vid Norra hamnen, är skapad utifrån ett fotografi av Kjell Öström. Gammelstads handväveri har vävt upp konstverket.

Det består av ytterligare nio, mindre delar som väntar på att finna sin plats på äldreboendet.

FAKTA Offentlig konst

  • Luleå kommun äger ungefär 4000 konstverk.
  • Varje år görs nya konstinköp, som först visas i Konsthallen och sedan placeras ut på kommunens arbetsplatser och lokaler.
  • Kommunanställda och allmänheten kan komma med förslag på var konstverken kan placeras.
  • Graden av offentlighet väger tungt vid valet av placering, liksom prioriterade grupper som barn, unga, gamla och sjuka.

Text: Birgitta Lindvall Wiik

Foto: Birgitta Lindvall Wiik och Agneta Andersson

Logotyp