Isbanan - potential för utveckling

Luleå isbana och isvägar ligger på 45:e plats av topp-50 i världen på CNN Travel, när det gäller sevärdheter i naturen. Frågan kommunen nu ställer sig är om det finns potential att utveckla isbanan och områdena omkring den. De som ska titta närmare på det är olika kreativa yrkesgrupper som i projektet "Visioner i norr" bjuds in för att presentera nya infallsvinklar och idéer för vad som kan göras för att lyfta platsen ytterligare.

Isbanan har varit utmärkande för Luleåvintern i 20 år och kan idag ses som ett modernt, temporärt kulturarv. Isbanan har under dessa år utvecklats på olika sätt men det finns potential att göra mer. Det anser åtminstone projektgruppen i Luleå kommun som nu lyft isbanan som det område i Luleå där mer insatser kan göras.

Isabanan i Luleå är en av de mest välbesöka områdena under vinterhalvåret. När det är finväder, beräknas mellan 3 000 – 4 000 personer vara ute på isen samtidigt över hela sträckningen. Nu vill kommunen utveckla området och tar hjälp av kreatörer från övriga Sverige och Europa i projekt "Visioner i norr".

En utmaning i projektet består i att fenomenet med isbanan är någonting tillfälligt som bara finns under årets vintermånader. Hur kan man på ett attraktivt vis bygga vidare på denna lokala pärla, som varje år drar tusentals människor under vintermånaderna, för att sedan smälta bort under midnattssolen?

– Trots sin popularitet har isbanans potential inte helt nyttjats under vintertid, och utvecklingsplaner för strandstråket runt omkring har huvudsakligen fokuserat på barmarkssäsongen, säger Jenny Lindberg, strateg på Luleå kommun, som tillsammans med stadsarkitekt Mia Persson ringat in området för kommande utveckling i stadskärnan.

Team från Sverige och Europa

Själva arbetet med att titta närmare på området och föreslå utveckling och förbättring ligger dock inte på Jenny och Mia. Det jobbet ska genomföras av blandade team från Sverige och Europa som har olika infallsvinklar på visioner och samhällsbyggande. En utlysning till tänkbara yrkesgrupper som ska delta i dessa kreativa team har nyligen gått ut för ansökan och med erfarenhet från föregående omgång av projekt "Visioner i norr" som genomfördes 2022 lär det inte saknas sökande.

Södra hamnplan under vintern. Jenny Lindberg och Mia Persson tittar på området.

Luleå kommuns stadsarkitekt Mia Persson och strateg Jenny Lindberg tycker att området kring Södra Hamnplan och isbanan har stor utvecklingspotential. De ser fram emot vad teamen i Visioner i Norr- projektet kan ge för nya infallsvinklar med utvecklingen av området där vattnet möter land kring centrumhalvön.

– I förra omgången hade vi fyra team med över trettio personer som arbetade med visioner kring området mellan Luleå och Boden. Det blev en väldigt lyckad utdelning för oss och teamen som kom från olika delar av Sverige och Europa uppskattade verkligen att få vara med oss här i norr, säger Jenny Lindberg.

Projektet drivs av de deltagande kommunerna och bakom utlysningen står Boverket, ArkDes, Energimyndigheten, Vinnova och Formas, genom Rådet för hållbara städer.

Modernt kulturarv att utveckla

– Vi vill att teamet som arbetar med området kring Luleå ska fokusera på frågan: Hur kan vi genom gestaltning av platsen kring isbanan och omgivningarna däromkring skapa ännu bättre förutsättningar för upplevelser, motion och möten människor emellan , säger Mia Persson.

Visioner i norr del 2, är ett fortsättningsprojekt där sex team arbetar med utvecklingsfrågor för Kiruna, Gällivare, Boden, Luleå, Skellefteå och Umeå.

FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp