Grattis på högtidsdagen Luleå

Idag, den 12 juli, firar vi att det är 400 år sedan Luleå fick stadsrättigheter. Den officiella födelsedagen firades i kyrkbyn i Gammelstad där Luleå kommun via kommunalråd Carina Sammeli förärade jubilaren - Luleå stad - med en vacker bronsplakett. Carina Sammeli pekar ut tre viktiga saker som sedan 1600-talet varit viktiga för Luleås utveckling: Luleå hamn, Malmbanan och Luleå tekniska universitet.

Det var intimt men högtidligt när födelsedagskalaset för Luleås 400-årsdag genomfördes. Medverkade gjorde Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun, Richard Marklund, kyrkoherde Nederluleå församling och Kaj Bergman, ordförande för kyrkstugeföreningen.

Kalaset fick även ett historiskt besök av Per Clemetsson, den person som tog emot privilegiebrevet av Svea rikes Konung för Luleås räkning i Stockholm för 400 år sedan. Per gestaltad av Jan Bramberg deklarerade formellt ur konungens brev daterat 12 juli 1621 och händelsen beskrevs så här på den tiden.

"År 1620 sändes hövitsmannen Per Clemetsson ifrån byn Alvik för att hos konungen i underdånighet anhålla att få boflytta till Lule kyrka och där en stad begynna att bygga, då de med stadsprivilegier kunde benådde och försörjde bliva" 

Medverkade gjorde Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun, Kaj Bergman, ordförande för kyrkstugeföreningen, Richard Marklund, kyrkoherde Nederluleå församling och firandet fick även ett historiskt besök av Per Clemetsson, den person som tog emot privilegiebrevet av Svea rikes Konung för Luleås räkning i Stockholm för 400 år sedan. Per gestaltad av Jan Bramberg.

Carina Sammeli, kommunalråd Luleå kommun, hade äran att vara den som lade ned jubileumsplattan på torget vid Nederluleå kyrka där den nu ska finnas till allmän beskådan i många generationer framöver.

Nederluleås 40:de kyrkoherde

Richard Marklund prästvigdes 1987 och tillträdde tjänsten som kyrkoherde i Nederluleå församling för lite drygt 11 år sedan. Innan det var han verksam som komminister i samma församling. - Att få vara med här idag och fira Luleås 400-årsdag känns ärofyllt. Många är de kyrkoherdar som gått före mig men speciellt vill jag nämna Albert Nordberg som verkade mellan åren 1917 till 1947. Han kämpade bland annat för att vi fick ha kvar den här gamla unika miljön, säger han.

 Richard Marklund, är den fyrtionde prästen som haft ämbetet som kyrkoherde för Nederluleå församling.

Luleju, Julevu - Luleå

Från begynnelsen låg Luleå under kilometertjock is ändå till för 10 000 år sedan. De första människorna kom hit för omkring 7000 år sedan, troligen från öst och levde på vad havet kunde ge. För då liknade det som är Luleå kommun idag ett skärgårdslandskap.

Om det vittnar hundratals lämningar från stenåldern som hittats runt om i kommunen. För ungefär 2000 år sedan, under järnåldern, bodde det samer vid kusten. Även namnet Luleå har samiskt ursprung, från Luleju på nordsamiska och Julevu på lulesamiska som betyder ”de som bor i öst”.

Lulebygden koloniserades av kronan och kyrkan med början på 1300-talet, så sammanfattningsvis lär en hel del olika folk passerat på den platsen där staden Luleå grundades 1621.

Från 39 till 78 549 på 400 år

I 1623 års borgarlängd finns 39 namngivna personer i Luleå, nästan samtliga med förankring i byarna i socknen, det var landsbygdsköpmän från Luleå och Råneå älvdalar och från kustbyarna.

Efter 1621 tar tillväxten i Luleå stad god tid på sig. Det fylls på med några per år och 1650 finns 250 personer skrivna på platsen. Hoppar vi fram i tiden nästan 100 år, räknar de att 480 personer bor här. I mitten av 1800-talet passeras tusenpersoners strecket till 1257 mantalskrivna och 1930 bor här det hisnande antalet av 11 336 personer. Efter detta börjar det gå undan och stadens befolkning ökar snabbt och mycket. År 1950 - 22 646 personer, år 1970 - 58 668 personer. Idag, 400 år efter att Luleå blivit stad bor här 78 549 personer och stadens ambition är att växa med några hundra nya Luleåbor ytterligare varje år framöver.

I vår jubileumstidning kan du läsa många intressanta artiklar om Luleås historia.  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. Du kan läsa den endera digtalt via länken eller beställa hem pappersutgåvan av jubileumstidningen. Mejla till vartlulea@lulea.se och skriv att du önskar ett exemplar av tidningen.


FAKTA

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och foto: Eva Sundgren

Logotyp