Glatt besked: Gratis sommarlovsresor för barn och ungdomar

Igår kom det efterlängtade beskedet - det blir en sommar i kollektivtrafikens tecken. Luleå kommun bjuder alla barn och unga födda mellan 2005 och 2017 på gratis sommarlovsresor med LLT och Länstrafiken under sommarlovet.

– Vi vill att fler unga ska se bussen som ett självklart transportsätt, säger Fredrik Hansson, vice ordförande kommunstyrelsen Luleå.

I fullmäktiges beslut om plan och budget 2023–2025 gavs ett utredningsuppdrag om att införa avgiftsfri kollektivtrafik på sommaren för folkbokförda barn till och med 19 år inom Luleå kommun. En förstudie har genomförts och nu finns plan och budget för 2024–2026.

Ansök och läs mer här. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gratis buss ska ge unga pengar över till fler sommarlovsaktiviteter.

Nu har planen för gratis kollektivtrafik för unga blivit verklighet. Under sommarlovet kommer barn och unga, från förskoleklass till och med gymnasiet, resa gratis med både LLT och Länstrafiken inom Luleå kommun.

– Det känns väldigt positivt att kunna erbjuda barn och unga ett kostnadsfritt och enkelt sätt att resa på i sommar. Man kan se på det som en viktig frihetsreform - att man som ung ska kunna träffa kompisar, idrotta, ha ett sommarjobb och ta del av kulturlivet i fler delar av kommunen än där man bor, säger Bertil Bartholdson (V), ledamot i kommunfullmäktige och ordförande i bussbolaget LLT.

Trots att de kostnadsfria sommarlovsresorna är tidsbegränsade så hoppas de kunna bidra till en attitydförändring bland unga, säger Fredrik Hansson (S), vice ordförande i kommunstyrelsen:

– Vi hoppas att fler unga kommer se kollektivtrafiken som ett långvarigt alternativ för resande, även efter sommarlovets slut. Att börja åka kollektivt som ung kan förhoppningsvis leda till att man fortsätter som vuxen. Det skulle kunna bli en viktig förändring för att minska våra utsläpp och nå våra klimatmål i framtiden. Just därför försöker Luleå kommun, bland annat genom gratis sommarlovsresor, göra det vi kan för att uppmuntra till klimatsmart och hållbart resande.

Henrik Berg är samhällsstrateg för kollektivtrafiken på Luleå kommun, har varit delaktig i samordningen av uppdraget.

Hur kommer det gå till i praktiken?

– Alla detaljer är inte klara ännu. Det vi kan säga just nu är att det kommer fungera genom ett fysiskt eller digitalt busskort. Mer information om detta kommer finnas på kommunens, LLT:s och Länstrafikens hemsidor under våren. Vi kommer också försöka sprida informationen via skolan.

Det finns budget för 2025 och 2026 också. Betyder det att unga kan få resa gratis även nästkommande somrar?

– Ambitionen är att detta ska fortsätta även kommande somrar. Det första året blir en pilot, kan man säga, och vi kommer utvärdera resultatet, göra förbättringar och förändringar, därefter.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Josefin Högström

Bild: Daniel Holmgren

Logotyp