Förslag: Så ska skärgården utvecklas

En ökad tillgänglighet med turbåtar till Sandön, Junkön, Kluntarna, Småskär, Brändöskär och Hindersön. Fler tältplatser på öarna och nya, kommunala naturreservat. Det och mycket mer föreslås i Luleå kommuns utvecklingsplan.

Samrådet pågår mellan 6 november och 19 december 2023 och hela förslaget presenteras på kommunens webbplats, www.lulea.se/skargardsutveckling. Länk till annan webbplats.

Privatpersoner, politiker, näringsliv och organisationer har möjlighet att senast den 19 december lämna synpunkter på förslaget. Synpunkterna sammanställs sedan i en samrådsredogörelse och planförslaget bearbetas, förfinas eller justeras utifrån de inkomna synpunkterna innan planen går vidare till politiken för beslut.

Bild: Burban studios.

– Vår ambition är att tillsammans med de som bor i skärgården, näringslivet och andra intressenter verka för att det ska finnas bra möjligheter att vistas, bo och arbeta i skärgården, säger Sandra Viklund, samhällsstrateg på kommunen och en av dem som har jobbat med att ta fram förslaget.

Under flera år har satsningar gjorts för att utveckla skärgården, men Luleå kommun har saknat en övergripande plan för utvecklingen. Det förslag som nu har tagits fram ska vara vägledande och ge riktlinjer för hur kommunen ska jobba med skärgårdens utveckling och vilka satsningar som Luleå kommun ska prioritera. Arbetet är nära kopplat till Vision Luleå 2040 såväl som till nationella mål och andra övergripande mål för Bottenvikens skärgård.

Utvecklingsplanen för skärgården innehåller förslag till riktlinjer inom sex områden; natur- och kulturmiljövärden, friluftsliv, boende, näringar, kommunikationer och teknisk infrastruktur.

Ett förslag handlar om att Luleå kommun ska sträva efter att öka tillgängligheten med turbåtar till Sandön, Junkön, Kluntarna, Småskär, Brändöskär och Hindersön till att omfatta en större del av året än i dag, samt fler turer per dag.

– När vi hade medborgardialog 2017 kom det många kloka synpunkter på hur skärgården kan utvecklas och att fler lulebor ska få uppleva skärgården. Det var då ganska tydligt att kommunikationer och framförallt turbåtstrafiken var de viktigaste frågorna för kommunen att satsa på. Även om det har gått tid sedan dess är frågorna lika relevanta nu, säger Sandra Viklund och fortsätter:

– Planen omfattar bland annat riktlinjer för en ökad turtäthet med turbåtstrafiken och att hamnar och bryggor behöver rustas. Det ska vara möjligt att åka ut över dagen till någon av våra öar. Och vill man övernatta så ska det vara möjligt att kanske slå upp sitt tält eller hyra en stuga. Det man behöver ska finnas där, torrdass, kärl att slänga sina sopor, kanske bastu och möjlighet att doppa sig i havet.

Andra exempel på riktlinjer som förslås i utvecklingsplanen är:

  • Nya kommunala naturreservat ska bildas på Altappen, Småskär och Degerö Börstskär
  • Kommunen ska verka för fler upplevelser och övernattningsmöjligheter i skärgården.
  • Kommunen ska iordningsställa tältplatser på Brändöskär, Hindersön och Småskär.
  • Kommunen är positiv till ny bostadsbebyggelse, främst på Junkön, Hindersön och Sandön.
  • Kommunen ska sträva efter att på sikt öka tillgängligheten med turbåtar till Sandön, Junkön, Kluntarna, Småskär, Brändöskär och Hindersön till att omfatta en större del av året än idag samt fler turer per dag.
  • Kommunen ska främja fiskenäringens och jordbrukets förutsättningar.
  • Kommunen ska i samarbete med privata aktörer arbeta för en förbättrad mobiltäckning i skärgården.

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text: Monika Aunes och Linda Sundström

24 november 2023

Logotyp