Sveriges blickar riktas mot Norrbotten

Under årets Almedalsvecka i Visby medverkar Luleå kommun och flera kommunala bolag för att öka kännedomen om den gröna omställningen i regionen, skapa synlighet för de frågor som måste prioriteras nationellt, samt att stärka samverkan med andra aktörer. Möjligheterna är enorma och många följer utvecklingen med stort intresse.

Den gröna omställningen diskuterades under två seminarier i Almedalen. På scen fanns representanter för Luleå kommun, Luleå Energi, Region Norrbotten, Invest in Norrbotten, Svenska kraftnät, Vattenfall, LKAB, SSAB och Business Sweden. Dessutom medverkade Peter Larsson, regeringens samordnare för etableringar i norr.

Från vänster: Rickard Lundmark (Luleå Business Region), Carina Sammeli (Luleå kommun), Lena Segerlund (Invest in Norrbotten), Janus Brandin (Region Norrbotten) och Joakim Cejie (SSAB)

Deltagarna var överens om att Luleå och norra Sverige har ett gyllene läge att bli världsledande inom den gröna omställningen. En rad stora industriinvesteringar har redan aviserats och flera aktörer knackar på dörren för att få vara med på tillväxtresan, som förväntas pågå under lång tid.

Stora utmaningar kan lösas

Klimatfrågan är den bakomliggande drivkraften, enbart omställningen till fossilfritt stål skulle få betydande effekter för Sveriges totala koldioxidutsläpp. Samtidigt ökar efterfrågan på hållbara produkter och tjänster i snabb takt. Det gäller dock att ta vara på möjligheterna och agera nu för att behålla ledartröjan. Framtidens samhälle och infrastruktur måste dimensioneras efter den snabba tillväxten. Ett positivt exempel på detta är Svenska kraftnäts uttalade ambition att minska ledtiderna i utbyggnaden av elnätet genom ökade investeringar och nya arbetssätt.

– Jag hoppas att vår närvaro i Almedalen ska bidra till ökad kännedom om utvecklingen i Luleå och Norrbotten, vilket kommer att ge ringar på vattnet. Jag har haft många intressanta möten under veckan och folk blir förvånade över magnituden av det som händer hos oss, till exempel vilka stora investeringar det rör sig om. Vi har förberett oss och planerat under lång tid och nu går vi in i genomförandefasen, säger Rickard Lundmark, vd för Luleå Business Region.

– Jag möter ett väldigt stort intresse för Luleå och norra Sverige här i Visby. Det är många som har jobbat hårt för att möjliggöra den här utvecklingen och det är roligt att få berätta om vår resa. Luleå kommun ska fortsätta vara en konstruktiv kraft i frågor som vi kan påverka, inte minst när det gäller att korta tiden för tillståndsprocesser. Jag hoppas att politiker och beslutsfattare på nationell nivå vill kroka arm med oss för att påskynda den gröna omställningen. Det handlar inte enbart om industrin utan det här ger spinoff-effekter i hela näringslivet och övriga samhället, säger Carina Sammeli (S), kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Luleå.

FAKTA

  • Se seminarierna i efterhand:
  • Etableringsekvationen – så lyckas norra Sverige: https://api.screen9.com/embed/EJKCHDAuY_zLP0TuQQ8h7z6EdzGAHF3fF5zPrvJgNV54vHXf53UcY73fkKkS7RZD
  • Innovativ planering för snabbare kraftförsörjning:
  • https://api.screen9.com/embed/aOjA4vkM_NJFG_iSIw1TG4edi5DJyc_1Uhu6jDc5qjjmXD89MRdAO3ReXdvuU9BZ

DELA VIA SOCIALA MEDIER

Text och bild: Luleå Business Arena

Logotyp